Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs Şirketi Nedir?; Ticaretin olmazsa olmazlarından olan şirketlerin farklı türleri vardır ve bunların kuruluş aşamaları da değişkenlik gösterir, adından da anlaşılacağı üzere bireylerin direkt kendilerine ait olan şirketlere Şahıs Şirketi denilmektedir. Limited, şahıs şirketi ve anonim gibi seçeneklerin büyüklükleri birbirinden farklıdır: bunlardan en küçüğü olarak şahıs şirketi gösterilebilir. Kuruluşuna ilişkin prosedürün diğer seçeneklere göre daha kolay olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Her şirket gibi, bunun sahipleri de vergi mükellefi olmakta ve kazancına bağlı olarak farklı oranlarda ödeme yapmaktadır.

Şahıs Şirketinin Farkı Ne?

Öncelikle bu şirketlerin yapıları anonim ve limitetlere göre çok daha basittir. Bu durum kuruluşunu hızlandırdığı gibi evrak konusunda kolaylıklar sağlar. Çünkü bu tür yapılarda, bütün birimler tek bir kişiye bağlıdır. Diğer seçeneklerdeki ortaklı yapı burada yoktur ve bundan dolayı ekstra evrak işi yapılmamaktadır. Bununla birlikte şirket türleri hakkında daha fazla bilgi almak için “Şirket Türleri Nelerdir? – Ne İşe Yarar?” içeriğine göz atabilirsiniz.

Şahıs Şirketi bazı özellikleri ile diğer şirket türlerinden ayrılmaktadır, önemli farklılıklarından birisi de vergi sistemidir. Kademeli bir sistem olması, bazen ciddi avantajlar oluştururken, bazen de bu durum tersine dönebilir. Çünkü bu şirketler vergi oranı %20 seviyelerinden başlar ve kademeli olarak %35 oranına kadar yükselebilir. Limited şirketlerde ise bunun aksine sabit bir oran vardır ve o da %20’dir. Bundan dolayı geliri fazla olan şahıs şirketleri için bu durum dezavantaj oluşturacaktır.

Şirket yapısının genel anlamda küçük olmasına bağlı olarak muhasebe ve defter tasdik giderleri daha azdır. Şirketteki çalışan sayısına bağlı olarak bu maliyetler artış göstermektedir.

Şahıs ŞirketiPin
Şahıs Şirketi

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? İzlenmesi Gereken Adımlar

Yukarıda şahıs şirketi hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ışığında şahıs şirketi kurmaya karar vermişseniz, toplamanız gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları bizzat kendiniz toplayabileceğiniz gibi, şirketinizin muhasebecisi de halledebilir. Dolayısıyla bir şirketin sahibi olmak veya yöneticisi olmak için bazı evraklara ihtiyacınız vardır,

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?;

 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Şirketin kurulacağı yerin tapusu ya da kira sözleşmesi
 • İkametgah
 • İmza beyannamesi (Noterden alınacak)
 • Muhasebe vekaletnamesi (Noterden alınacak)
 • Buradaki belgeler hazırlanarak vergi dairesine müracaat edilmelidir. Bu aşamadan sonra ise gerekli olan prosedür, vergi dairesinden yapılacak yönlendirmeye göre izlenmelidir.

Şahıs Şirketi

Şirket için gerekli belgeleri toplamanız ve diğer işlemler için bazı ücretlerin ödenmesi gerekir. Şirketiniz resmi olarak kurulduktan sonra ise faaliyet alanına bağlı olarak ticaret odası, esnaf odası vb. yerlere kaydının yaptırılması gerekiyor. Bu tür işlemlerin muhasebeciler tarafından yapılması, hem eksiksiz hem de sorunsuz olmasını sağlamaktadır.

Şirketin kurulmasından sonra da yapılması gereken işlemler vardır. Bunlardan önemlileri şu şekildedir:

 • Kaşe
 • Resmi defterler ve bunların tasdik ücretleri
 • Fatura ve irsaliyelerin hazırlanması
 • Yazar kasa

Şahıs Şirketlerinin Aylık Giderleri

Şahıs şirketi kurulduktan sonra ödenmesi gereken sabit giderler vardır. Bunlardan bazıları aylık olarak ödenirken bazıları ise yıllık olarak ödenmektedir. Bunlar genel itibariyle şu şekildedir:

 • Katma Değer Vergisi (Aylık)
 • SGK primi (Aylık)
 • Mali müşavirlik ücreti
 • Bağ-Kur primi (Aylık)
 • Stopaj vergisi (Üç ayda bir)
 • Geçici Vergi (Üç ayda bir)
 • Belediye Vergileri​
 • Yasal defter tasdikleri (Yıllık)
 • Meslek odası kaydı var ise üye aidatı (Yıllık)

Yukarıda yer alan vergilerin farklı türleri bulunmaktadır. Şahıs şirketleri 5 farklı vergi ödemek zorundadır. Bunlar şunlardır:

KDV: Yurtiçinde ticareti yapılan (satılan) mal ya da hizmet için ödenir. Satışı yapılacak olan mal ve hizmete bağlı olarak %8 ila %18 arasında değişen oranlara sahiptir.

Geçici Gelir Vergisi: Yılın her 3 aylık çeyreklerine göre alınan bir vergidir. Bu dönemde kar edilirse bunun %15’i vergi olarak alınır. Eğer zarar edilirse bir sonraki çeyrekteki kardan düşülür.

Yıllık gelir Vergisi: Bir yıl içinde gelirin seviyesine göre alınan vergidir. Bu vergi %15 ile %35 arasında değişir. Burada bilinmesi gereken husus, ödeme yaparken her 3 ayda bir ödenen geçici gelir vergisi, buradan düşülür. Yani şirketin toplam geliri üzerinden alınan vergi oranı sabit olup bu değişmez.

Stopaj Vergisi: Personel ödemeleri ve kira gibi giderlerin %20’si kadar olan vergidir. 3 ayda bir yapılmaktadır.

Damga Vergisi: Yukarıda bahsedilen vergilerin ödemesi esnasında tahsil edilir ve bunlar sabittir. Yıllara göre enflasyon oranında değişiklik göstermektedir.

Yorum yapın