Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs Şirketi Nedir?; ve Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur içeriğinde günümüzde çok sayıda insan, kendi işini kurmak ve kendisinin patronu olmak için araştırdığı Şahıs Şirketi konusunu ele alınacaktır: bu nedenle şahıs şirketi açmayı düşünen kişilere faydalı olmak amaçlanmıştır.

Bir bireyin kendi şahıs şirketini açabilmesi için içinde bulunduğu sektörü tüm detaylarıyla öğrenmesi, kendini geliştirmesi, yeterli miktarda sermayesinin bulunması ve belirli bir tecrübeye sahip olması gerekir. Risk almaktan kaçınmayan kişiler için oldukça cazip olan şahıs şirketleri hakkında detaylı bilgilere bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Ne Demek?

Şahıs Şirketi Ne Demek?; Şahıs Şirketi, bir veya birden fazla kişi tarafından kurulan bir şirket türüdür: bu şirket türünde, ortakların sorumlulukları sınırsızdır, şirketin tüm hissedarları ortak ekonomik çıkarlara sahiptir.

Şirket türleri hakkında detaylı bilgi almak için “Şirket Türleri Nelerdir? – Ne İşe Yarar?” içeriğimizi de okuyabilirsiniz. Şahıs şirketleri ortak sayısı genellikle minimum düzeydedir, bunun en temel nedeni ise ortaklık devir işlemlerinin uzun ve zorlu bir süreci kapsamasıdır. Şirket içerisinde bir ortaklık devri söz konusu olduğunda tüm ortakların onayı alınmaktadır, aksi takdirde devir veya satım işlemi gerçekleşmemektedir.

Şahıs şirketlerinin bir diğer özelliği ise şirketten bir ortağın ayrılması durumunda, ayrılan kişinin görevlerini ve üçüncü şahıslara karşı olan sorumluluklarını bir süre daha devam ettirmesidir. Şahıs şirketlerinin tüm ortakları, şirket borçlarına karşı tüm mal varlığıyla sorumlu tutulmaktadır. Bu şirket türü, Türk Ticaret Kanunu‘na göre ikiye ayrılır, bunlar; Kolektif şirket ve Komandit şirketlerdir.

İlgili içerik: “Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirket Ne İşe Yarar?

Şahıs Şirketi Ne İşe Yarar?

Şahıs şirketi, kendi işini kurmak isteyen bireylere hitap eden bir şirket türüdür. Bu şirketin temel amacı, ekonomik veya ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelmesiyle kurulur. Şahıs şirketinde ortakların emekleri ve mal varlıkları ortak bir amaç ile birleştirilerek sözleşme imzalanır.

Şahıs Şirketi Nedir?Pin
Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs Şirketlerinin Özellikleri Nelerdir?

Şahıs şirketi pek çok açıdan diğer şirket türlerinden daha avantajlı görülmektedir. Bu avantajlardan ilki ve en önemlisi, şirketin kurulum aşamasının diğer şirketlere oranla daha hızlı olmasıdır. Başvuru evraklarının teslim edilmesinden iki gün sonra şirket açılmaktadır. Bu avantaja ek olarak şahıs şirketi için gerekli evrak sayısı oldukça azdır. Böylece bireyler evrak işlemlerinin zorlu sürecinden muaf olmaktadır.

Şahıs şirketlerinin önemli özelliklerinden biri de karar alma aşamasının hızlı ilerlemesidir. Çünkü bu şirket türünde ortaklar veya şirketin kurucusu karar verme yetkisine sahiptir.

Diğer şirket türlerine nazaran şahıs şirketlerinin maliyetleri oldukça düşüktür. Bu düşük maliyet, şirketin kuruluş aşamasında da geçerlidir.

Şahıs şirketlerinde ödenecek vergi miktarı, elde edilen gelire bağlı olarak değişmektedir. Kurulan şirketin ilk aşamalarında yüksek gelir beklentisi olmayan kişiler için şahıs şirketi tercihi oldukça idealdir. Gelir arttıkça ödenecek vergi miktarı da artmaktadır.

Şahıs şirketinin bir diğer önemli özelliği ise risk taşımamasıdır. Özellikle bu sektöre yeni giren bireyler, şirketin başarılı olup olmayacağı konusunda endişe yaşıyor ise kurdukları şirketi bir gün içerisinde kapatabilmektedir. Diğer şirket türlerinde bu süreç çok daha yavaş ve zorlu olmaktadır.

Şahıs şirketi, gerçek kişiler tarafından kurulmaktadır. Ortak sayısı isteğe bağlı olarak değişmektedir. Şirketin ortaklarından birinin ayrılma kararı, diğer ortaklar tarafından değerlendirilmektedir. Şirket içerisindeki borçlardan tüm ortaklar eşit derecede sorumlu tutulmaktadır. Şirketin güvenceye alınması açısından bu özellik oldukça önemlidir.

İlgili içerik: “Genç Girişimci Desteği Nedir?

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Kendi şahıs şirketini kurmaya karar veren bireylerin yapması gereken bazı işlemler vardır. Bu işlemlerin en başında ise gerekli evrakların hazırlanması ve ilgili kurumlara teslim edilmesi gelir. Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler bulunmaktadır.

Şahıs Şirketi Gerekli Belgeler Nelerdir?;

 • Başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Şirket sahibinin 2 adet vesikalık fotoğrafı,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 2 adet ikametgah belgesi,
 • Kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi

Şahıs şirketleri için gerekli bu evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Tüm belgeler hazırlanıp teslim edildikten sonra bekleme süreci başlayacaktır. Bu süre yaklaşık iki gün sürmektedir. Bu sürecin ardından vergi dairesinin gerçekleştireceği yoklama süreci başlayacaktır. Daha sonra şirket sahibinin, sicil gazetesine ilan verip ticaret odasına kayıt yaptırması gerekmektedir.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Kendi şahıs şirketini kurmak isteyen bireyler, şirketin kuruluş aşamasında bazı ödemeler yapmaktadır. Bu fiyatlar yıllara veya farklı etkenlere göre değişiklik göstermektedir.

Şahıs Şirketi Maliyeti Ne Kadar?

Şahıs şirketini diğer şirket türlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de şirket kurma maliyetlerinin uygun olmasıdır. Şahıs şirketi kurmak için ödenen maliyetler şöyledir;

 • Şirket kurulumu için ödenen bedel 600 TL,
 • Noter vekaleti 192 TL
 • Noter tasdikli imza beyannamesi 147 TL’dir.

Tüm bu ödemelerin yanı sıra şirketin ticari faaliyetlerinin başlatılabilmesi için tek seferlik ödemelerin de yapılması gerekir. Bu ödemeler ise;

 • Kaşe 50 TL
 • Sanal ofis tercih edilmediği takdirde aylık kira sözleşmesi bedelinin %20’si oranında stopaj
 • Meslek odalarına kayıt ücreti 440-650 TL’dir.

Burada belirtilen fiyatlar 2023 yılı için geçerli olup değişiklik gösterebilir.

Şahıs Şirketi Vergi Oranları

Şahıs şirketleri, tüzel kişiliğe sahip olduğundan belirli zaman dilimlerinde bazı vergileri ödemek zorundadır. Bu vergiler ise gelir vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi, muhtasar beyannamesidir. Her şahıs şirketi bu vergileri ödemekle mükelleftir.

Şahıs Şirketi Vergi Dilimleri

Vergi dilimleri, şirketlerin yıl içerisinde elde ettiği toplam gelirin hesaplanarak ne kadar vergi verilmesi gerektiğini belirlemektedir. Şirketlerin ödemesi gereken vergi tutarı her sene değişiklik göstermektedir. Bu nedenle vergi dilimlerine uygulanan tarifelerin yakından incelenmesi ve güncel olarak takip edilmesi, şirketlerin finansal süreci için önem arz etmektedir.

Şahıs Şirketi Nasıl KurulurPin
Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur

Online Şahıs Şirketi Kurmak

Kendi şahıs şirketini kurmak isteyen bireyler, işlemlerini online olarak da yapabilmektedir. Online olarak şirket kurmak oldukça kolay ve basit bir işlemdir. Bireyler öncelikle istenilen belgeleri hazırlamalı ve mali müşavir ile anlaşma sağlamalıdır. Şirketin işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için mali müşavire vekaletname verilmelidir. Şirketin açılma süresi yaklaşık 1-2 gündür.

Şahıs şirketi açıldıktan sonra vergi dairesi bu şirketi denetlemektedir. Bu denetleme esnasında herhangi bir sorun ile karşılaşılmadığı takdirde şirkete ait vergi levhası oluşturulmaktadır.

Şahıs Şirketi Vergi Hesaplama

Şirketlerin ücret gelirlerine göre gelir vergi tarifesi 2023 yılı için belirli olmuştur.

Şahıs Şirketi Vergi Hesaplama;

 • 32.000 TL’ye kadar uygulanan vergi oranı %15,
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL tutarından 4.800 TL fazlası için uygulanan vergi oranı %20,
 • 250.000 TL’nin 70.000 tutarından 12.400 TL fazlası için uygulanan vergi oranı %27,
 • 880.000 TL’nin 250.000 TL tutarından 61.000 TL fazlası için uygulanan vergi oranı %35,
 • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL tutarından 281.500 TL fazlası için uygulanan vergi oranı %40’tır.
Yorum yapın