Mining Vergilendirmesi

Mining Vergilendirmesi, dünyadan örnekler aldığımızda Brezilya, Kanada, Finlandiya, Danimarka ve Bulgaristan bitcoin ve mining kullanımının vergilendirilmesi konusunda çalışmalar yapmışlardır. Singapur, Bitcoin’i bir para birimi veya ürün olarak düşünüp vergileme sistemine eklemiştir.

Mining’in Nasıl Yapıldığını Öğrenmek için Oku: “Mining Nedir? Mining Nasıl Yapılır?

Bitcoin ile yapılan alışverişlerde bile katma değer vergisi (KDV) bile almaktadır. 2014 yılında ise İsveç’te yapılan görüşmeler sonucunda Bitcoin’in alım satımının vergilendirmeye dahil olup olmadığı konusu tartışılmıştır ve açılan dava Avrupa Adalet Divanı’na gitmiştir. Avrupa Adalet Divanı Bitcoin alım satımının vergilendirme sisteminden muaf olması gerektiği kararını almıştır.

Vergilerin Avrupa Direktifleri çerçevesinde alınabilmesi için vergi mükellefleri tarafından bir emtia’nın (satılacak mallar) veya servisin ilgili üye ülke sınırları içerisinde sağlanması gerekmektedir. Emtia sağlanması bir emtia  üzerindeki hakların başkasına devrini, servis sağlanması ise emtia kapsamına girmeyen işlemlerdir. Bu durumdan sonra Mahkeme ilgili kişiler arasında para birimlerinin Bitcoin aracılığıyla el değiştirmesini servis sağlanması olarak tanımlasa da yine de kripto paraların vergiden muaf tutulma kararını vermiştir.

Türkiye’de Bitcoin Vergilendirilmesi

Her ne kadar Bitcoin kazançları Türkiye’de hukuki olarak düzenlenmemiş olsa da gelir elde etmek amacıyla, sürekli olarak işlem yapılan bir durum söz konusu olduğunda ortaya çıkan kazanç ve gelir vergilendirilecektir.

Gelir Vergisi Kanunu 2. maddesi Gelir Vergisi kapsamında Bitcoin değerlendirilmeye alındığında:

  • Gayrimenkul sermaye gelirleri,
  • Ücretler,
  • Zirai kazançlar,
  • Ticari kazançlar,
  • Serbest meslek kazançları,
  • Menkul sermaye gelirleri,
  • Diğer kazanç ve gelirler

Olarak ayrılmaktadır. Bu duruma bakıldığında Bitcoin eğer düzenli bir alım satım ile kullanılmıyorsa, örnek olarak:

Bir kereye mahsus alınıp değer kazanılması beklendiği takdirde, değerinde meydana gelen artış menkul sermaye geliri gibi sadece sermayeye bağlı olarak ortaya çıkan bir gelir olduğu söylenebilir. Fakat günümüz Türkiye’sinde Bitcoin ve diğer kripto paraların 7. maddedeki gibi diğer kazanç ve gelir kategorisine daha yakın olduğunu söylenebilir.

Gelir Vergisi Kanunu içerisinde diğer kazanç ve gelirler değer artış kazancı ve arızi kazanç olarak ikiye ayrılır.

  1. Değer Artış Kazancı Gelir Vergisi Kanını 80.maddede sayılmış ve bu değer artış kazancının 12.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Aynı maddenin devamında ise hiç vergilendirilmeyecek kazançlar da sayılmıştır. Bitcoin ve kripto paralar kanunun 80. maddesinde sayılmamıştır.

  2. Arızi kazanç ise, yani geçici kazanç olarak Gelir Vergisi Kanunu 82. maddede: “ Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.” gelir vergisine tabi tutulmuştur. Özetle bir ticari organizasyonun içinde sürekli olarak kripto paralar ile alım satan yapan bir kişinin Ticari Kazanç kapsamında sayılacağı, ancak bunun sürekli değil gelip geçici olarak yapıldığı kabul edilirse gelir vergisine tabi tutulacaktır. 2018 yılında bu kazanç 27.000 TL’yi aşmadığı takdirde gelir vergisi ödeme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Ancak bu durum sürekli olarak ticari anlamda yapılması durumunda Ticari kazanç olarak vergilere tutulabilir.

Mining Vergilendirmesi

Bitcoin veya diğer sanal para birimlerinin madenciliğinin süreklilik arz etmesi sebebiyle ticari kazanç olarak değerlendirilmeye alınabilir. Bu durumdan dolayı KDV ve kurumlar vergisi de işin içine girmektedir.

Bazı kurumlar Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin menkul kıymet olarak değerlendirilmeye alınması görüşünü savunmaktadır. Ancak günümüz Türkiye’sinde şu anda kripto paralar ile ilgili net bir vergilendirme söz konusu değildir. İlerleyen tarihlerde tüm durumlar düşünülerek karar verileceği düşünülüyor ve vergi getirilmesi planlanılıyor.

 

Yorum yapın