Maskülen Nedir? – Nasıl Giyinir? – Özellikleri Nelerdir?

Maskülen, toplum içerisinde Maskülen Erkek için uygun görülen sosyal, tarihi ve siyasi davranışların rol olarak kabul edilmesinin genel bir tanımıdır, Maskülenlik Fransızca Masculanity (n) ve Masculin (Adj) kelimelerinden Türkçeye en kısa “eril” ve “erkeksilik” anlamıyla geçmiştir.

Kelimenin kökenlerine bakıldığında “Muscle” yani kas ve güç sözcüklerinden türediği görülmektedir. Giyimden cinsiyet tanımına, toplum dinamiklerinden aile yapısına kadar geniş bir alana yayılan erkeksilik, aynı zamanda feminen kelimesinin zıttı olarak da kullanılmaktadır.

Peki, siz gerçekten maskülen mi yoksa kendini maskülen olarak ifade eden biri misiniz?; içeriğin devamında cevabını birlikte öğrenelim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR – Sosyal Medyanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Maskülen Ne Demek?

Maskülen Ne Demek?; kadın ve erkeklerin çevresel, biyolojik veya genetik faktörlerini dikkate almaksızın “Erkeksi” davranışlar sergilemesi ve maço olarak ifade edilebilecek giyim şeklini benimsemesine denir.

Maskülen TDK için sadece “Erkeksi” anlamına gelir ve birey için kalıtsal veya çevresel faktörler dikkate alınmaksızın toplumun erkek görünüşünü, giyinişi, konuşması ve davranışlarını tanımlamak için kullanılır.

19.yy. başlarında Chanel’in yaratıcısı olan Gabrielle Coco Chanel isimli bir kadın modacı tarafından topluma alternatif giyim tarzı sunan küçük bir dükkânda dönem gazetesine şu sözleri sarf ederek erkeksi giyim tarzını yaratmıştır;

“Fransa’da artık kadınlar da uzun, bol eteklerin, korselerin giyildiği, saçların bukle bukle yapıldığı bir döneme girmiştir. İnsanlara tasarladığım rahat kıyafetlerle kadın olmaktan vazgeçmeden de eşit olunabileceğini de gösteriyorum. Kıyafetlerimdeki sadelik ise onun her tipten ve her meslekten insanla bir arada yaşaması ve onlardan esinlenmesinin yansımasıdır.”

Kadınların istediği takdirde erkeksi bir görüşüne sahip olabileceğini ve kalıpları kırarak sert bir görünümü olabileceğini savunmuştur. Bu yönüyle Chanel, Fransa’da kadın hareketlerinin öncülüğünü de yapmıştır. Erkeksi görünüm ve moda tasarımıyla Fransa tarihine adını “Trendsetter” olarak yazdırmıştır.

Maskülen Ne Demek?Pin
Maskülen Ne Demek?

Maskülen Giyim Ne Demek? – Maskülen Giyim Tarzı Nedir?

Erkeksi düşünce ve konuşma tarzı, moda dünyasında da Chanel önderliğinde kendisini göstermiştir. Buna göre toplumun cinsiyet atamalarında yer edinen giyim ve kuşamlar dikkate alınmayarak otantik bir tarz benimsenmiştir. Erkeksi ideoloji, temelde erkek giyim ve kuşamına çok uyumludur: çoğu erkek farkında olmadan erkeksi yaşam tarzını benimsemektedir. Ancak kadınların daha çok toplumsal kimlik açısından feminen bir yapıda olması beklendiği için erkeksilikten uzak bir görüntüsü vardır.

Maskülen Giyim Ne Demek?; Maskülen Giyim ve Maskülen Giyim Tarzı, moda dünyasında sertlik ve klasiklik olarak kendini bulur: erkek ve kadın, koyu renk pantolon, gömlek, takım veya kravat tercih eder ve erkeksi parfümler kullanarak davranışlarına gücü ve sertliği yansıtır.

Temelde her iki cinsiyette erkeksi bir yaşam modeline uygun olarak giyinse de kadınların erkeksi kıyafetlerinin kalıbı farklı olur: desen kumaş ve genel hatlarıyla tasarım erkeksi ideolojiyi yansıtsa da kadın bedenine göre üretilir.

Maskülen Erkek Ne Demek?

Maskülen Erkek Ne Demek?; Maskülen Erkeklik, insanların toplum içerisinde sosyal, kültürel ve psikolojik olarak “Erkeksi” giyinmesi, konuşması ve davranmasını ifade etmek için kullanılır, erkeklik biyolojiktir ancak Maskülen Erkek bir ideoloji veya yaşam tarzıdır.

Kendisini erkeksi olarak ifade eden erkekler, toplum içerisinde cesaretli, güveni yüksek ve güçlü olarak görür. Dolayısıyla, duygularını giyim tarzlarından özel yaşamlarına kadar geniş bir alana yayarak yaşarlar. Erkeksi yaşam tarzına, sadece cinsiyet olarak bakmak çok yanlıştır. Çünkü erkeksi yaşam tarzı, cinsiyetten ziyade yaşam tarzında özel bir alanı benimsemekle gelmektedir.

Nasıl Maskülen Erkek Olunur?

Toplum içerisinde erkeksi yaşam tarzını benimseyen erkeklerin belirli kurallara bağlı olması ve özel yaşımı da kurallara bağlı olarak sürdürmesi beklenmektedir. Ev dekorasyonundan söylemlerine kadar erkeksi özellikleri taşır ve dışarıdan da fark edilir. Buna göre erkeksi özellikleri taşımak ve olmak için birtakım unsurları da bulundurması gereklidir.

Nasıl Maskülen Erkek Olunur?

 • Koyu saç rengi tercih edilir.
 • Koyu renk pantolon ve gömlek giyilir.
 • Genellikle kumaş pantolon ve gömlek giyilir.
 • Kısa saç tercih edilir.
 • Kalın bir ses tonuna sahip olması beklenir.
 • Küpe takmaz ve aksesuarları klasiktir.
 • Yapısal olarak güçlüğü ve sertliği yansıtır.

Maskülen Erkek Özellikleri, klasik olarak ifade edilebilecek koyu renk ve düz tasarım giyim, kalın ses tonu, kısa saç ve otoriter bir duruş bulunur: özellikler cinsiyetten dolayı değil; doğrudan erkeksi düşünceden kaynaklanır.

Maskülen Erkek ÖzellikleriPin
Maskülen Erkek Özellikleri

Maskülen Kadın Ne Demek?

Erkeksi ifadesi ile kadın cinsiyeti, toplum üzerinde çoğu zaman farklı algılanmaktadır. Toplumun cinsiyet olarak kadınları feminen, erkekleri ise maskülen olarak görmek istedikleri veya kabul ettikleri açıktır. Ancak feminenlik ve maskülenlik gerek anlam gerekse de doğası gereği cinsiyetle ilişki değildir.

Maskülen Kadın Ne Demek?; Maskülen Kadın, koyu renk pantolon, gömlek ve kalın bir ses tonunun olduğu “Erkeksi” bir görünüş ile yaşam tarzını benimsemesine denir: Maskülen Kadınlık, feminenlikte olan açık renk kıyafetler, ince ses tonu, narin davranışlar ve takıların tersine keskin ve güçlü bir davranışı temsil eder.

Erkeksi davranışları ve giyim tarzını, hayat ideolojisi olarak kabul eden kadınlar, toplumun cinsiyet olarak atadığı çoğu karakteristik özelliği taşımaz.

Nasıl Maskülen Kadın Olunur?

Erkeksilik toplum içerisinde çok az kadına atfedilir ve çok az kadın tarafından benimsenir. Kadınların toplum içerisinde daha çok feminen bir cinsiyete sahip olması beklenir; dolayısıyla çoğu kadın toplumsal rollerinin dışarısına çıkamaz. Fiziksel çekicilik, cinsiyet uyumu ile entegre olarak görüldüğü için kadınlara daha çok femine davranışlar yakıştırılsa da maskülen yapıyı benimseyen kadınlar da bulunmaktadır.

Nasıl Maskülen Kadın Olunur?

 • Koyu renk pantolonlar tercih edilir.
 • Koyu renk gömlek, kravat ve ceket giyilir.
 • Taşı ve süslü aksesuarlar kullanılmaz.
 • Genellikle kısa saç tercih edilir ancak şart değildir.
 • Güçlü ve sert bir görünüm olur.

Maskülen Kadın Özellikleri arasında dik duruş, kalın ses, keskin yüz hatları, dik duruş ve soğukkanlı hareketler bulunur: konuşma tarzları daha çok erkeksidir.

Maskülen Kadın Özellikleri Pin
Maskülen Kadın Özellikleri

Maskülen Erkek ve Maskülen Kadın Arasındaki Farklar Nelerdir?

Maskülen, ister erkek isterse de kadın cinsiyeti tarafından tercih edilsin, tanım olarak aynıdır: erkeksi düşünce, yapı ve davranışları cinsiyet rolü ile birleştirmeyi ifade eder. Ancak toplum tarafından cinsiyet ifadesi, bireylerin kendilerini başkalarına yansıtma biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bireyin fiziksel görünüşü, arkadaş seçimi, davranışları ve hatta seçtiği oyunlar cinsiyetin dışa vurumu olarak kabul edilmektedir. Kadınlar için kullanılan erkeksi ifadesinin temel doğuşu da feminen olması beklenirken maskülen bir yapıya sahip olmasından kaynaklanır.

Kadın ve erkekler arasında ki temel maskülenlik farkı, giyim ve cinsiyet rollerinde meydana gelir: kadın maskülen tarz giyimleri, erkeksi görüşüne sahip olsa da kadınlara özel tasarlanır, erkek giyim ve kuşamından oldukça farklıdır. Türkiye’de erkeksi ideoloji sahip kadın ve erkek bireylerde çok derin farklılıklar gözlemlenmese de Fransa ve Ingiltere gibi ülkelerde harflere cinsiyet ataması yapılmıştır: dolayısıyla maskülenlik daha derinden hissedilmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Toplum içerisinde cinsiyet kalıp yargıları, toplumsal normlar ve kültürel değerlerle şekillendiği için kadınların feminen erkeklerin ise Maskülen cinsiyet ifadesine sahip olması beklenir: Maskülen Erkek doğası gereği erkeksi ideolojiye daha uygundur ancak Maskülenlik, kadınlar tarafından da benimsenebilir. Dolayısıyla her iki cinsiyette de bireyler toplum beklentilerinin dışında bir cinsiyet ifadesine sahip olabilir.

Yorum yapın

1