Manipüle Nedir Nasıl Yapılır? – Ne Demek?

Manipüle Nedir Nasıl Yapılır ve Manipüle Etmek Ne Demek içeriğimizde, Manipüle olarak bilinen psikoloji de bir kişiyi etki altına alma konusuna değineceğiz.

Bir kişinin diğerini duygusal, fiziksel veya davranışsal olarak kendi gibi düşünmeye zorlamasına denir. Empati kelimesinin zıt anlamlısı olarak işlev görür ve özel teknikler ile yapılır.

Manipüle veya Manipülasyon, günlük hayatta farkında olmadan veya bilinçli bir şekilde maruz kalınan bir durumdur. Genellikle bir kişinin diğerini kendi çıkar ve arzuları doğrultusunda etkilemesi ve yönlendirmesi ile gerçekleşir.

Peki siz Manipüle edenlerden mi yoksa Manipüle olanlardan mısınız?; gelin birlikte karar verelim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMobbing Nedir? – Neden Yapılır? – Yasal Çözümü Nedir?

Manipüle Etmek Ne Demek?

Manipülasyon, günlük hayatta pek çok kişinin bazen en yakını bazen ise iş yerindeki personeller tarafından uygulanan istem dışı veya bilinçli bir durumdur. Ve hatta ilişkilerde de manipülasyon sık sık yapılmaktadır ve karşı tarafın duygu veya düşünceleri dikkate alınmamaktadır.

Manipüle Etmek Ne Demek, Manipüle, bir kişinin diğer bir kişinin duygu veya düşüncelerini dikkate almadan bazen gerçeği çarpıtmak bazen ise kendi düşüncelerini empoze etmek amacıyla kullanılan yönlendirme durumudur. Manipüle Etmek TDK için yönlendirme, değiştirme veya etkileme anlamlarına gelir.

Kelime anlam olarak çok sığ dursa da; ilişkilerde bastırma, iş yerlerinde mobbing ve arkadaşlıklarda ise yönlendirme veya değiştirme olarak vücut bulur. Konu ile bağlantılı olarak Manipüle Etmek Ne Demek Örnek?; Manipülasyona, kişinin, iş yerinde yapmaması gereken bir işi yapması üzerine yönlendirme, ilişkide partnerin istemediği durumları yapması için üzgün rolü yapma, sözlü uyarı veya yapmaya zorlama örnek olarak verilebilir.

Manipüle EtmekPin
Manipüle Etmek

Bir İnsan Nasıl Manipüle Edilir?

Manipülasyon, çoğu zaman gerçeği çarpıtmak ve çıkar veya arzuların yerine getirilmesi üzerine bir araç olarak kullanılır. İnsanlar genellikle, karşısındaki insanın duygu, düşünce veya hareketlerini ciddiye almaz: bu itibarla kendi kurdukları dünyaya karşısındaki kişiyi koymaya çalışır. Doğal olarak manipülasyon hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın bir insanın diğer bir insanı çıkarı, menfaati veya arzusu yönünde yönlendirmesi, etkilemesi ve değiştirmesi olarak vücut bulur.

Manipüle Eden İnsanlara Ne Denir?; bir kişinin kendi dünyasındaki duygu, düşünce ve uygun davranışlara göre karşısındaki kişiyi yönlendirmesi, değiştirmesi veya etkilemesi durumunda kişiye “Manipülatif İnsan” denir. Manipülatif insanların bazıları durumun farkında olur bazıları ise bilinç dışı olarak yönlendirme veya etkileme alışkanlığı edinir.

Manipülatif İnsan Nasıl Davranır?

Manipülasyon eğiliminde olan insanların davranışlarını dışarıdan tespit etmek zor olabilir. Çünkü davranışlarını veya düşüncelerini kendisine göre haklı bir zemine koyar ve anlaşılması güç hale getirir. Ancak dikkatlice düşünülür ve gözlemlenirse nasıl davranacağı anlaşılabilir.

Manipülatif İnsan Nasıl Davranır?

 • Karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerine saygı duymaz.
 • Kendi duygu, düşünce ve davranışlarını karşısındakine yansıtır.
 • Egoisttir: bu bağlamda sürekli yönlendirir ve baskı kurar.
 • Kendi çıkar ve menfaatlerini her şeyin üzerinde görür.
 • Haksız olduğunda sesi daha yüksek çıkar ve duygu sömürüsünü yapar.
 • Karşısındaki kişinin zaaflarını tespit eder ve zaaflara göre hareket eder.
 • Kendi istediğini, karşısındakinin isteklerinden daha yukarıda görür.
 • Manipüle edebilmek ve istediğini alabilmek için her yolu dener.
 • Sürekli karşısındaki insanı suçlar ve suçluluk psikolojisine girmesini sağlar.
 • Zorla ilgi görmeyi sağlar ve mağduru oynar.
 • Dürüst olmakta zorlanırlar ve yalan söylemek alışkanlıklarından biridir.
 • Sürekli karşısındaki kişiyi şüpheye düşürür ve kendini sorgulatır.
 • Pasif-agresif davranışlar sergileyerek inişli/çıkışlı söylemlerde bulunur.
 • Sürekli olarak gizli veya açıktan tehditler savururlar.
 • Cezalandırmayı severler: görmezden gelerek veya duygusal, fiziksel ve davranışsal olarak cezalandırma eğilimindedirler.

Bir İnsan Bir İnsanı Neden Manipüle Eder, insan, kendi çıkar ve menfaatlerine göre karşısındaki kişiyi yönlendirmek, değiştirmek ve etkilemek için manipüle eder: Manipülasyon olgusunun kaynağı ego; manipülasyonu başlatan çıkar, arzu veya kıskançlıktır.

Manipüle Nedir Nasıl Yapılır Pin
Manipüle Nedir Nasıl Yapılır?

10 En Sinsi Manipülasyon Teknikleri

Erkek veya kadın, cinsiyet fark etmeksizin manipülasyon yapabilir: genellikle ego benliği yüksek insanların ortak özelliğidir. Karşısındaki kişiyi yönetmek, yönlendirmek veya algı yönetim aracı olarak kullanmak, kişilerin egosunu besler ve mutlu eder. Erkekleri Manipüle Etmek, gerçeği değiştirmek veya çarpıtmak için kelimelerin araç olarak kullanıldığı, çıkar ve arzuların baskın hale geldiği bir durumdur. Kadınları Manipüle Etmek, daha çok duygusal yönden olur: görsel ile desteklenerek kontrol etmek, yönetmek veya değiştirmek amaçlanır.

Birini Manipüle Etmek için Fransız Yazar Sylvain Timsit’e göre 10 En Sinsi Manipülasyon Teknikleri bulunur.

1. Kişinin Dikkatini Başka Yöne Çekmek

Manipüle eden kişi, karşısındakinin konuya odaklanmasını ve sağlıklı düşünmesini istemez. Bu nedenle özellikle duygusal olarak kişinin dikkatini dağıtacak olguları öne sürer ve kişide çöküntü hissi uyandırmaya çalışır. Karşıdaki kişinin aklını karıştırmak ve zihnini bulandırmak için önemsiz konular veya geçmişte yaşanılan olaylar tekrardan öne sürülür. Böylece kendi arzu ve istediğini kolayca yerine getirebilecek bir profil yaratmış olur. Dikkat eksikliği olan kişilerde nispeten çok daha iyi sonuçlar verse de odaklanma becerisi kuvvetli kişilerin toparlanması kısa zaman alır.

2. Problem, Reaksiyon ve Çözüm Üçgeni Yaratmak

Karşıdaki kişiyi yönlendirmek ve etkileyebilmek için ana konudan uzaklaştırabilecek bir problem yaratılır. Kişinin hızlı bir şekilde tepki vererek yanlış yapması beklenir: yaratılan soruna çözümü yine manipülasyon sürecini başlatan kişi verir. Bu noktada hedeflenen sonuç, kişinin yönlendirme veya etkilenmeyi kolayca kabul ederek istemesidir. Kişinin tepkisini ölçmek amacıyla orantısız söylemlerde bulunması ve haksızken haklı duruma geçmeye çalışmasıdır. Karşıdaki kişinin hata yapmasıyla birlikte çözümü yine manipülatif davranan kişinin getirmesiyle kahraman veya sorun çözücü olarak ilan edilmesi işten bile değildir.

3. Yönlendirme ve Değişimi Yavaş Yapmak

Kişinin asla kabul etmeyeceği yönlendirme ve değişimi, kademeli olarak işlemek ve kabul ettirmek etkili bir yöntemdir. Örneğin saatinde gelen ancak erken gelmeyen bir personeli etkilemek isteyen müdür, “İşe x saatte gelmeyenler, mutsuz oluyorlar: üstelik müdürleri de işten çıkarıyormuş duydunuz mu?” gibi söylemler ile kişiyi etki altına almaya çalışır. Veya işten personel çıkarmak isteyen müdürler, öncelikle personellere “Satışlar düştü, borsada çöküşler ve maddi durumların kısıtlanması” gibi söylemlerini arttırırlar. Böylece istenilen hedefe ulaşabilmek için kişide fikri hazırlık başlatılır.

4. Farklılaşma Stratejisi Gerçekleştirmek

Farklılaşma, çoğu kişinin kendisini daha özel ve daha farklı hissetmesine sebebiyet veren bir olgudur. Dolayısıyla, manipüle edilecek kişi, farklılaşma olgusu altında yönlendirilebilir ve etkilenebilir. Hal böyle olunca, farklı olmak adına kendi amacına ve çıkarına ne uyuyorsa karşı tarafa kabul ettirmek için harekete geçilebilir.

5. Karşıdakine Çocukmuş Gibi Davranmak

Manipülatif davranışlar sergileyen çoğu kişide ego benliği çok yüksektir: bu itibarla, karşıdaki kişinin daha az zeki, yetenekli ve bilgili olduğunu düşünür. Dolayısıyla karşı tarafa çocukmuş gibi davranırken kendisinin çoğu konuda bilgili olduğunu öne sürer. Hal böyle olunca, karşı tarafa sorumluluk yüklemez ve yüklendiğinde yerine getirmediği iddia edilerek arzu ve isteklerinin yerine getirilmesi sağlanır.

6. Duygulara Hitap Etmek

Duygular çok güçlü bir etki alanına sahiptir ancak düşünceleri bastırması ile tek başına gücü nötr hale gelmektedir. Dolayısıyla manipülasyon yapabilmek için öncelikle karşı tarafın düşünce olgularını yıkarak yerine duygusal düşünmesini veya davranmasını sağlamak gereklidir. Hal böyle olunca, mantıklı ve stabil düşünemeyen ancak duygularının oldukça yüksek olduğu bir profil yaratılır. Bu noktada, duygusal kanallardan arzu ve isteğe göre iletiler gönderilerek karşı tarafı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanır.

7. Kişiyi Her Alanda Kontrol Etmek

Manipülasyon kavramında kelimeler ile birlikte kontrol mekanizması da işlevsel halde olmalıdır. Kişinin her alanda adımları, hareketleri ve duygusal değişimleri kontrol edilmeye çalışır, böylece kişinin dayanak olarak manipülatif kişiyi görmesi amaçlanır. Kişi, hayatının merkezine manipülatif insanı koyarsa, onu yönlendirmek, etkilemek veya değiştirmek çok daha kolay olacaktır.

8. Sıradanlığa Teşvik Etmek

Farklılaşmanın insanda uyandırdığı özel hissiyatının yanı sıra, sıradan hayata yönlendirilmesi de bir manipülasyonun bir türü olarak öne çıkar. Geleneksel kurallara bağlı kalınması ve kişinin kendini yetiştirmemesi, manipülasyon edilmeye en açık hale getirir. Bu nedenle sıradanlık adım adım aşılanması amaçlanır: gelenekselliğin dışına çıkılmamasıyla birlikte erkeğin daha baskın olması istenir. Genellikle kadınlara uygulanan bu teknikte; bastırma, etkileme ve sınırların dışına çıkmama manipülasyonun en yaygın özellikleridir.

9. Karşıdaki Kişiyi Suçlamak

Kişinin: zekâ eksikliği, zayıf yetenekler ve çaba göstermemek ile suçlanması, manipülasyon edildiğinin en belirgin özellikleri olarak öne çıkar. Genellikle çiftler arasında gerçekleşse de hayatın her noktasında kişiyi suçlayarak manipüle edebilmek mümkündür. Birey, zayıf yetenekleri veya gayretsizliğini düşünmek veya tanımlamak yerine kendisini suçlar. Nihayetinde insanlar kendilerini değerlendirme ve suçlama eğilimindedir: bu durum kişide agresif-pasif hareketler sergilemesine ve depresif düşüncelere dalmasına neden olur.

10. Karşısındaki İnsanı Kendisinden Daha İyi Tanımak

Birini manipüle altına almak için karşıdaki kişini iyi tanımak gereklidir ancak kişiyi kendisinden daha iyi tanıdığını öne sürerek yönlendirme de yine manipülenin bir başka türüdür. Kişinin bazı davranışlarını akılda tutarak “Ben seni, senden daha iyi tanıyorum; sen böylesin işte ben seni bilirim veya senin attığın adımı ezbere bilirim…” gibi söylemlerle bastırmak ve sindirmek ana amaçtır.

Manipüle Hakkında Sık Sorulan Sorular

Birini Manipüle Etmek Ne Demek

Birini manipüle etmek: bir insanın diğer bir insanı çıkarı ve isteği üzerine yönlendirmesi, etkilemesi, bastırması ve değiştirmesi anlamına gelir, manipüle eden taraf baskın olmaya ve isteklerinin karşılanması için hareket eder.

Manipülatif İnsan Ne Demek?

Bir insanın; duygusal, fiziksel veya psikolojik olarak yönlendirilmesi, etki altında bırakılması ve değiştirilmesini sağlayan veya çaba harcayan kimseye manipülatif insan denir.

Manipülasyon Kimler Yapar?

Manipülasyon, ego benliği yüksek olan herkes tarafından bilinçli veya bilinç dışı olarak yapılabilir: cinsiyet ayrımı veya yaş faktörü kıstas değildir.

Manipüle Edildiğimi Nasıl Anlarım?

Kişinin manipüle edilip edilmediğini anlamak için verdiği kararlarda kendisinin mi yoksa çevresinden biri veya birkaçının etkisinin olduğunu mu sorgulaması gereklidir. Manipüle eden insan, hayatın her alanında etki sahibi olabileceği için davranış, düşünce ve hatta duygusal kararlarını da gözden geçirmelidir.

Manipülatif İnsan Nasıl Anlaşılır?

Manipülatif insan, karşı tarafın istek ve arzularını yok sayar: sadece kendi çıkar ve arzuları üzerinde fikir birliğine varır. Manipülatif insanı anlamak için bireysel kararlar almak ve manipülatif olduğu düşünülen kişinin tepkilerini süreç içinde kontrol etmek gereklidir.

İlişkide Manipüle Ne Demek?

İlişki içerisinde manipüle, duygusal olarak gerçekleşir: kişinin mantıklı düşünmesine ve stabil kararlar alınmasına engel olunur: böylece kişinin sadece duygularıyla hareket etmesi amaçlanır. İlişkide manipüle, partnerlerden birinin, diğeri üzerinde arzu ve çıkarları üzerinde uzlaşmaya varmaması ve ben bilinciyle kararlar aldırmasına denir.

Manipüle Olmamak için Ne Yapmalı?

Kişi, toplum içerisinde her alanda manipüle olmamak için benlik algısının gelişmesi ve kararlar alırken mantığını da dinlemesi gereklidir. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olmalı ancak kendi duygu ve düşüncelerine de sık sık başvurması çok önemlidir. İnsanın başkalarını dinlediği kadar kendisini de dinlemesi ve bu ölçüde kararlar alırken benlik algısını da devreye sokması gereklidir.

İnsan Kendi Kendini Manipüle Edebilir Mi?

İnsan, hayatının bir noktasında şiddetli manipülasyona uğradıysa, ileriki dönemlerde kendi akıl sağlığıyla birlikte somut gerçekliği de sorgulayabilir hale gelir. Gaslighting olarak bilinen bu durumda, insanın kendi kendini manipüle etmesi mümkün olsa da arka planda daha önce şiddetli bir manipülasyona uğraması yatmaktadır.

Bir kişiyi manipüle ederek kişinin alışkanlıklarını ve düşüncelerini değiştirmek olarak tanımlanabilen bu terim, hayatın her noktasında etkindir. Kişinin arzu ve isteklerini, kendi rızası ile değiştirmesine imkân veren Manipüle hakkında, sizler ne düşünüyorsunuz?; içeriği oylayıp yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Sonuç olarak Manipüle Nedir Nasıl Yapılır içeriğinde Manipüle Etmek ve Manipüle Etme Teknikleri anlatılmıştır:

Yorum yapın

1