Kuran Kursu Öğreticisi Maaşı Ne Kadar?

Kuran Kursu Öğreticisi Maaşı, KKÖ kadro statüsünde İmam Hatip ve İlahiyat mezunu kişilere üç farklı şekilde ödenir. Kadrolu, geçici veya sözleşmeli Kuran kursu öğreticisi, Kuran kursu hocası olarak çalıştırılır. Çalıştığı kurum veya kuruluşlara göre en az asgari ücret en fazla ise 3 asgari ücret tutarında maaş alır.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kuran kursu öğreticisi haftada en fazla 40 saat olmak üzere;

 • Cami,
 • Kuran kursu,
 • MEB’e bağlı okullarda hafta sonu kursunda görev alır.

Görev yaptığı kurum veya kuruluşa göre Kuran kursu öğreticilerinin maaşları.

Geçici Kuran kursu öğreticisi 6.750 TL – 9.018 TL
Sözleşmeli Kuran kursu öğreticisi22.017 TL – 26.277 TL
Fahri Kuran kursu öğreticisi11.402 TL – 14.720 TL
Kadrolu Kuran kursu öğreticisi22.017 TL – 26.277 TL
Kuran Kursu Öğreticisi Maaşı

Cami, kurs veya okullar haricinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilebilen Kursu kursu öğreticileri, eğitim-öğretim programları; çevre şartları ve genel ihtiyaca göre çeşitli görevlerde bulunabilir.

Kuran Kursu Öğreticisi MaaşıPin
Kuran Kursu Öğreticisi Maaşı

Kuran Kursu Öğreticisi Nedir?

Kuran kursu içerisinde Diyanet tarafından İmam Hatip veya İlahiyat bölüm mezunları tercih edilerek öğretici olarak görevlendirilmesidir. Kuran hocası veya Kuran öğreticisi olan öğretmenler, Diyanet tarafından atandığı için bütçesini ve maaşını da kendisi karşılar. Diğer öğretmen gruplarından farklı maaş ve farklı çalışma standartlarına sahiptirler.

Kuran kursunda öğretici görevinde bulunanlar, Diyanet tarafından farklı görevlerde ve çalışma saatlerinde çalıştırılırlar. Mevzuata göre haftalık en fazla 40 saat çalışabilen Kuran hocaları, Diyanet tarafından görevlendirilen etkinliklere katılım zorunlulukları vardır. Çalışma saatleri 40 saatin üzerine çıkabilir veya farklı görev aldıkları için maaşları da artabilir.

Kuran kursu içerisinde Diyanet tarafından görevlendirilen öğreticiler, belirli yaş gurubuna İslam kurallarını ve İslami anlatmakla görevlidir.

Kuran Kursu Öğreticisi Nedir?Pin
Kuran Kursu Öğreticisi Nedir?

Kuran Kursu Öğreticisi Ne İş Yapar?

Toplumda dini eğitim ve öğretimin temel taşlarından biri olarak kabul edilen Kuran kursundaki öğreticiler, Kuran’ı okuma, anlama, yorumlama ve hafızaya alma konularında rehberlik işi yapar. Öğrencilere dini bilgileri aktarmak, ahlaki değerleri pekiştirmek ve dini ritüelleri öğretmek de görevleri arasındadır. Kuran Kursu Öğreticisi, öğrencilerin manevi ve ahlaki gelişimine katkıda bulunarak toplumda dini bilinci yayma ve pekiştirme görevini üstlenir.

Cami, Kuran kursu veya MEB’e bağlı okullarda görev yapan kuran kursu öğreticisi;

 • Kuranı okuma, anlama ve hafızlık etme,
 • Dini bilgileri öğretme ve uygulama,
 • Toplumda ahlaki duyguları pekiştirme,
 • Dini bilincini yayma ve dini öğretileri gösterme,
 • Nesilden nesile dini mirası koruma işi yapar.

Kuran kursunda öğretici görevinde bulunanlardan Diyanet, doğru bir pedagojik yaklaşımla öğrencilere nesilden nesile aktarılan dini kuralları ve prensipleri öğretmesini ister. Öğreticiler de görev aldığı cami veya kuran kursu içerisinde dini kuralları ve öğretileri, Kuran’ı baz alarak öğretme görevinde bulunur.

Kuran Kursu Öğreticisi Kaç Saat Çalışır?

Kuran Kursu Öğreticisi’nin kararları, toplumda dini bilincin yayılmasında ve nesiller arası dini mirasın korunmasında önemli bir rol oynar. Doğru bir pedagojik yaklaşım benimseyerek öğrencilere dini prensipleri öğretmek ve onlara manevi değerlerin önemini aşılamak, toplumda hoşgörü, saygı ve anlayışın gelişimine katkı sağlar. Bu kararlar, toplumun dini ve ahlaki yapısını etkilerken aynı zamanda nesiller arası iletişim ve kültürel devamlılığın sağlanmasında da kritik bir rol oynar.

Kuran kursu içerisinde öğretici görevinde bulunanlar günde 7 ila 8 saat haftada ise maksimum 40 saat çalışır. Çalışma süresi görev aldığı kurum veya kuruluşa göre değişebilir ancak camilerde görev alan kuran kursu öğreticileri günde 5 ila 6 saat haftada 30 saat görev yapar. Kuran kurslarında görev yapan öğreticiler günde 7 ila 8 saat haftada 40 saat çalışır.

Toplumun dini ve ahlaki gelişimine katkıda bulunan kilit bir figür olan Kuran kursundaki öğreticiler, doğru pedagojik yaklaşımlar benimseyerek dengeli bir eğitim sağlama görevinde bulunur. Öğrencilerle karşı karşıya olan öğreticiler, toplumda hoşgörü, anlayış ve dini bilincin yayılmasına katkı sağlamak adına önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Bu nedenle, görevlerini yerine getirirken denge, hoşgörü ve toplumsal etki gibi faktörleri göz önünde bulundurmak kritik öneme sahiptir.

Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Maaşı

Kuran kurslarına kısa dönem ihtiyaçların giderilmesi için geçici veya kısa süreli öğretici alımı yapılmaktadır. Tayin isteyen öğreticiler veya kadro olmayan dönemlerde geçici öğreticiler alınarak ihtiyaç giderilmeye çalışılmaktadır. Diyanete rapor edilen öğretici açıkları, yıllık veya dönemlik olarak giderilir ancak giderilemeyeceği zamanlar geçici olarak öğretici ataması yapılır.

Kısa süreli veya geçici olarak çalışan kuran kursu öğreticisi, Diyanetin belirlediği saatlik ücret doğrultusunda maaş alır. Saatlik olarak 75.15 TL üzerinden çalıştırılan geçici kuran hocaları veya KKÖ, ders verdiği saatlik hesaba göre aylık ücretlendirmesi yapılır. Haftalık 30 saat çalışan bir geçici kuran kursu öğreticisi, 9.018 TL maaş alır.

Geçici kuran kursu öğreticisi, görev yaptığı cami veya kuran kursu programına göre haftada en fazla 30 saat çalışır. Çalışma süresi 30 saat ile sınırlıdır ve mevzuata göre 30 saatin üzerinde görevlendirme yapılamaz. Bazı kurum veya kuruluşlarda 30 saatin üzerinde hizmet verildiği ve ek gelir sağlandığı da görülmektedir.

Geçici KKÖ gibi kısa süreli görev yapan Asker Öğretmen Maaşı da yaklaşık olarak aynıdır.

Sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticisi Maaşı

Sözleşmeli olarak görev yapan Kuran Kursu Öğreticileri, yeni atanmış ancak 3 artı 1 kuralını henüz dolduramadığı için sözleşmeyi olarak görev yapan öğretmenlerdir. Teorikte kadrolu ile çalışma şartları ve maaşları açısından farklı yoktur.

Sözleşmeli KKÖ, sadece dini bilgi ve öğretime odaklanmakla kalmayıp, genellikle toplumsal beklentileri ve dini öğrenmenin duygusal ve psikolojik yönlerini dengelemek zorundadır. Bu dengenin korunması, eğitim kalitesi ve öğrenci motivasyonu açısından hayati önem taşır. Ancak, bu dengeyi sağlamanın zorlukları da göz ardı edilmemelidir.

Diyanet tarafından sözleşmeli olarak yeni görevlendirilen Kuran kursu öğreticisi;

 • Cami,
 • MEB’e bağlı okullarda kurs,
 • Kuran kursları içerisinde görev yaparak 22.017 TL maaş alır.

KKÖ, eğitim veren kurumlarla olan ilişkilerini de dikkate almak durumundadır. Özellikle, kurumun hedefleri, politikaları ve öğretim programları ile uyumlu olmak önemlidir. Ancak, bu uyumu sağlarken öğreticilerin kendi öğretim prensiplerini ve farklı öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Kadrolu Kuran Kursu Öğreticisi Maaşı

Din eğitimi veya öğretimi Türkiye’de önemli bir yer tutmaktadır ve Kuran kursları, İslam dininin temel ilkelerinin öğretildiği ve yaygınlaştırıldığı önemli kurumlar arasında yer almaktadır. Kuran Kursu Öğreticileri, bu kurslarda görev alarak öğrencilere İslam’ın kutsal kitabı olan Kuran’ı öğretme ve öğrencilerin dini bilgilerini artırma sorumluluğunu üstlenmektedir.

Diyanet tarafından kadrolu olarak atanan Kuran kursu öğreticisi maaşı yeni başlayan bir öğretici için 22.017 TL’dir. Maaşı, görev yaptığı kurum ve kuruluşa göre artabilir veya azalabilir.

Kadrolu bir kuran kursu öğreticisi güncel maaşı.

 • Yeni atanan kadrolu Kuran kursu öğreticisi maaşı: 22.017 TL
 • Bir süredir görev yapan kadrolu Kuran kursu öğreticisi maaşı: 26.277 TL

Fahri Kuran Kursu Öğreticisi Maaşı

Mevzuatta fahri olarak belirtilen kuran kursu öğreticileri yaz ve kış dönemleri olmak üzere Diyanet tarafından belirli ücret karşılığı görevlendirilen okutmanlardır. Vakfa bağlı camilerde hizmet veren veya vermek isteyen gönüllü öğretmenlere, Kur’an-ı Kerim’in okunması, dini bilgi ve pratik becerilerin geliştirilmesi konusunda pedagojik rehberlik sunulması hedeflenmektedir.

Program, öncelikle Kur’an Kurslarına katılan kız çocukları için yerel kaynaklarla bayan öğretmen ihtiyacının karşılanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, Türkçe bilme seviyesinin azalmasıyla birlikte, programın diğer bir amacı, Kur’an Kurslarına katılan çocuklara Danca rehberlik aracılığıyla Kur’an öğretilmesini sağlamaktır.

4-6 yaş grubuna fahri olarak görevlendirilen kuran kursu öğreticisi 22.017 TL ila 29.467 TL arasında maaş alır. Çalıştığı kurum veya kuruluşa göre fahri olarak görev yapan kuran kursu öğreticisi haftalık 30 ila 40 saat görev alır. KKÖ fahri olarak bir dönem içerisinde 6 ay ila 1 yıl çalışır.

Yorum yapın