Kosova Para Birimi Nedir? | Kosova Para Birimi Değeri

Kosova Para Birimi Nedir?; içeriğinde Kosova Cumhuriyeti coğrafik konumunu ve stratejik önemini incelenmiştir ve Kosova Para Birimi Değeri analiz edilmiştir.

Kosova, balkanlarda bulunan ve dünyada sınırlı tanınırlığa sahip denize hiçbir kıyısı bulunmayan ülkelerden bir tanesidir: kuzeyinde ve doğusunda Sırbistan, ile komşudur, güneyinde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Karadağ ile sınır komşusudur. 1999 yılında Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova 2008’de Sırbistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiştir. Mart 2020 itibariyle 97 ülke tarafından tanınıyor. Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan bölgeyi kendisine bağlı Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi olarak kabul ediyor.

ABD, NATO ve AB, Kosova’nın bağımsızlığını koruması konusunda aynı fikirlere sahiplerdir. 2008’in Şubat ayının 17’sinde tek taraflı bağımsızlık ilan edildi. Rusya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Sırbistan İspanya ve Azerbaycan bağımsızlıklarına karşı çıkan devletlerdir. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin bağımsızlığa karşı çıkma sebebi Kosova’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine örnek olmasından endişe duymaları sebebiyledir. Azerbaycan’nın Ermeniler tarafından işgal edilen Ermeniler tarafından bile tanınmayan “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti”ne örnek olabilmesinden dolayı karşı çıkmışlardır. İspanya, toprakları içerisinde özerk durumda olan Bask ülkesi ve Katalonya’nın bağımsızlık istemesinden endişe duydukları için Kosova’nın bağımsızlığını tanımıyor. Kosova’yı tanımamasının sebebi diğerlerinin tersine batılı devletlerin diğer yeni bağımsız olan devletleri tanımadığı için Kosova’nın ayrıcalıklı tutulmasına karşı çıktığı içindir. Kosova’da bağımsızlık ilanının ardından, denetim Birleşmiş Milletler’den Avrupa Birliğine geçmiştir.

Kosova Para Birimi NedirPin
Kosova Para Birimi Nedir

Kosova Para Birimi Nedir?

Kosova Para Birimi Nedir?; Kosova Para Birimi olarak 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden beri Euro kullanır ve ülke içerisinde Euro işlevseldir.

Kosova, ülke olarak 2008 yılında ilan ettiği bağımsızlık değerleriyle birlikte resmi şekilde tanınmaya başlamıştır. Kosova para birimi olarak Euro’yu kullanıyor herkes tarafından Avrupa genelinde kullanılan para biriminin seçilmesi çok mantıklı görüldü. Kendi para birimini oluşturması ve kendi para biriminin oluşturulması halinde çok büyük risklerle karşılaşacağı ve diğer para birimleri karşısında çok değersiz kalacağından dolayı Euro para birimini seçmişlerdir ve bu seçim Kosova’nın gelişimine önemli katkıda bulunmuştur. Euro Avrupa Birliği’nin kurumları tarafından kullanılan para birimidir Avrupa Birliği’nin içersinde yer alan bütün ülkelerin resmi para birimi sayılmaktadır. Avrupa Birliği içerisinde yer almayan ama Avrupa birliğine başvurusunu yapan ülkelerin Euro para birimi kullanması normal

Euro dünyada Amerikan dolarından sonra en çok rezervi olan ve en çok kullanılan para birimidir. Eylül 2018 itibariyle piyasadaki dolaşımı 1.2 trilyon değerindeki banknot ve madeni parayla birlikte Euro, dünyadaki en büyük toplam değere sahip para birimidir.

Ayrıca Oku: “Dünyadaki En Değerli 7 Para Birimi Nedir?

Euro’nun ismi 16 Aralık 1995’te resmen kabul edildi. Euro 1 Ocak 1999’da hesap para birimi olarak dünya piyasasında tanıtıldı, Avrupa Birliği üyeliği olmayan ama Euro kullanan ülkeler mevcut.

Andorra, Monoko, San Marino ve Vatikan mikrodevletleri antlaşmalar çerçevesinde Euro kullanmaktadır. Karadağ ve Kosova ise Avrupa Birliğiyle hiçbir antlaşma imzalamadan Euro kullanmaktadır. Euro herkes tarafından kabul edilip kullanıma başladıktan beri Amerikan Dolarından sonra en önemli uluslararası rezerv para birimini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde rezerv olarak Euro’nun kullanılması gelişmemiş ülkelere veya gelişmekte olan ülkelere oranla daha azdır. Euro gelişmiş ülkelerdeki rezervlerinin % 22’sini, gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde ise % 31’ini oluşturmaktadır.

Ekonomistler Euro’nun en çok kullanılan rezerv olarak Amerikan dolarını geçip geçmeyeceğini konu alarak yorumluyorlar zaman zaman ayrı fikirlerde düşünen ekonomistler bu konu hakkında oturumlar açıp tartışıyorlar.

Yorum yapın