Gelecekte Önemini Yitirecek 5 Meslek

Gelecekte Önemini Yitirecek 5 Meslek, gelecekte tam olarak hangi mesleklerin önemini yitireceğini söylemek imkansız olsa da, bazı mesleklerin bugünkünden daha az önemli hale geleceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte “Türkiye’de En Çok Kazandıran Meslekler” içeriğine de göz atabilir ve karar vermeden önce fikir sahibi olabilirsiniz.

MesleklerPin
Meslekler
  1. Çiftçiler ve Tarım İşçileri

Dünya daha kentleştikçe, çiftçilere ve tarım işçilerine daha az talep olacak. Ayrıca fabrikalar ve makineler tarafından daha fazla gıda üretildiği için bu alanda insan emeğine daha az ihtiyaç duyulacaktır.

Çiftçilik, binlerce yıldır insan uygarlığının temel taşı olmuştur. Bitkileri ve hayvanları ilk kez bu şekilde evcilleştirdik ve o zamandan beri dünyanın çoğu için birincil uğraş oldu. Ancak nüfusumuz artmaya devam ettikçe ve teknoloji ilerledikçe, çiftçilik giderek daha az gerekli hale geliyor. İşte çiftçiliğin gelecekte önemini kaybetmeye devam etmesinin dört nedeni:

Artık Gıda için Çiftçiliğe Güvenmemize Gerek Yok

Gıda üretimindeki ilerlemelerle artık gıdamızın çoğunu sağlamak için çiftçiliğe güvenmemize gerek yok. Aslında, tahminler dünya nüfusunun %2’sinden daha azının aslında tarımla uğraştığını gösteriyor. Bu, çiftçiliğe güvenmek zorunda kalmadan herkes için yeterli gıda üretebileceğimiz anlamına geliyor.

Teknoloji, Çiftçiliği Daha Az Emek Yoğun Hale Getiriyor

Çiftçilik emek yoğun bir meslektir. Ancak teknoloji ilerledikçe, insan eliyle yapılması gereken işler giderek azalmaktadır. Otomatik sulamadan GPS güdümlü makinelere kadar, aynı miktarda gıda üretmek için daha az çiftçiye ihtiyaç var.

Tarım için Daha Az Arazi Kullanıyoruz

Nüfusumuz artmaya devam ettikçe, tarım için giderek daha az arazi kullanıyoruz. Bunun nedeni, hem çiftçiliğin artan verimliliği (teknoloji sayesinde) hem de daha fazla araziyi kentleşme ve diğer amaçlar için kullanmamızdır. 2050 yılına kadar dünya kara yüzeyinin sadece %10’unun tarım için kullanılacağı tahmin ediliyor.

Çiftçilik daha az karlı hale geliyor.

Çiftçilik, çeşitli faktörler nedeniyle giderek daha az karlı hale geliyor. Bunlar arasında artan girdi maliyetleri (örneğin tohum, gübre, su), artan işçilik maliyetleri (ucuz işgücünün azalan mevcudiyeti nedeniyle) ve birçok küçük çiftçinin büyük tarım işletmeleri tarafından işsiz bırakıldığı gerçeği yer almaktadır.

Modern dünyamızda çiftçiliğin giderek daha az gerekli hale geldiği açıktır. Gıda üretimi ve teknolojisindeki gelişmeler sayesinde artık ihtiyaçlarımızı karşılamak için çiftçiliğe güvenmemize gerek yok. Nüfusumuz artmaya devam ettikçe, tarım için giderek daha az toprak kullanıyoruz. Çiftçilik, binlerce yıldır insan uygarlığının hayati bir parçası olmuş olsa da, öneminin azalmakta olduğu açıktır.

  1. Fabrika İşçileri

Fabrikalar daha otomatik hale geldikçe, daha az insan işçiye ihtiyaç duyulacak. Ayrıca, emeğin daha ucuz olduğu gelişmekte olan ülkelerde daha fazla ürün yapıldıkça, gelişmiş ülkelerde fabrika işçilerine daha az talep olacaktır.

Teknoloji gelişmeye devam ettikçe fabrikalarda insan emeğine olan ihtiyaç azalmaktadır. Gelecekte, makineler üretimde giderek daha büyük bir rol üstlendikçe fabrikalarda çalışan daha az insan görmeyi bekleyebiliriz. Birçok fabrika operasyonlarını robotlarla otomatikleştirmeye başladığından, bu eğilim şimdiden şekillenmeye başlıyor.

Bu değişim, fabrikalarda çalışan insanlar için daha az iş ile sonuçlanabilirken, aynı zamanda daha iyi çalışma koşulları ve istihdamda kalanlar için daha yüksek ücretlere yol açabilir. Ayrıca, insanları daha tatmin edici olabilecek diğer meslekleri takip etmeleri için serbest bırakabilir. Teknoloji ilerledikçe, fabrikalarda insan emeğinin rolünün azalmaya devam etmesi muhtemeldir.

  1. Bankacılar

Daha fazla bankacılık ve finansal işlem çevrimiçi olarak yürütüldüğünden, bu alanda daha az banka memuruna ve diğer insan çalışanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Ek olarak, yapay zeka (AI) ve diğer teknolojiler daha karmaşık hale geldikçe, şu anda insan bankacılar tarafından gerçekleştirilen görevlerin çoğunu halledebilecekler.

Ayrıca bankacılık;

Bankacılık mesleği geriliyor. Bu, mesleği bırakan insan sayısından ve yeni girenlerin eksikliğinden açıkça görülmektedir. Bunun nedenleri çoktur, ancak aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Bankacılık sektörü bir değişim halindedir. Finansal krizin ardından bankalar yeniden yapılanmaya ve küçülmeye zorlanıyor. Bu, iş kayıplarına ve kariyer fırsatlarının azalmasına neden olur.
  • Bankacılık sektörü artık eskisi kadar çekici değil. Yüksek maaş ve ikramiye günleri geride kaldı. Bunun yerine, artan düzenlemeler ve kamu denetimi ile daha belirsiz bir gelecek var.
  • Halkın bankacı algısı değişti. Bir zamanlar toplumun temel direkleri olarak görülen bankacılar, şimdi genellikle açgözlü ve sorumsuz olarak görülüyor. Bu, bankaların üst düzey yetenekleri çekmesini ve elde tutmasını zorlaştırdı.
  • Teknoloji bankacılık sektörünü değiştiriyor. Otomasyon ve çevrimiçi bankacılık, birçok geleneksel rolü geçersiz kılıyor. Bunun önümüzdeki yıllarda daha fazla iş kaybına yol açması muhtemeldir.

Bankacılık mesleğinin gerilemesi ekonomi için kötü haber. Bankalar, sermayeyi işletmelere ve hanelere kanalize etmede hayati bir rol oynamaktadır. Daralan ve daha az etkin bir bankacılık sektörü, ekonominin mevcut krizden kurtulmasını zorlaştıracak ve ileride daha fazla soruna yol açabilir.

  1. Ofis Çalışanları

Daha fazla işletme operasyonlarını çevrimiçi ortama taşıdıkça, daha az ofis çalışanına ihtiyaç duyulacaktır. Ek olarak, yapay zeka ve diğer teknolojiler, halihazırda insan işçiler tarafından gerçekleştirilen görevlerin çoğunu üstlendiğinden, ofis çalışanlarına daha az talep olacaktır.

  1. Perakende Çalışanları

Daha fazla çevrimiçi alışveriş yapıldığından, daha az perakende çalışanına ihtiyaç duyulacaktır. Ek olarak, otomatik ödemeler daha yaygın hale geldikçe, insan kasiyerlere daha az ihtiyaç duyulacaktır.

Yorum yapın