Enflasyon Ne Demek? – Enflasyon-Büyüme İlişkisi Nedir?

Enflasyon Ne Demek?; içeriğimizde insanların günümüzde toplumun her tabakasının enflasyon ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) terimlerini sıklıkla duymasından dolayı hazırlanmıştır.

Bireylerin her zaman enflasyon ve GSYİH’nın ne anlama geldiği ve nasıl etkileşime girdiği konusunda bir fikri vardır, ancak dünyanın en iyi ekonomik beyinleri Türkiye ekonomisinin ne kadar büyümesi gerektiği veya ne kadar enflasyonun ülkemiz için çok fazla olduğu arasındaki temel ayrımlar üzerinde anlaşamadığı zamanlar olmaktadır. Zira Japonya’da uzun bir süre eksi enflasyon görülmektedir. Ülke ekonomistleri ise refah seviyesinin bozulmaması için ülkede enflasyon yaratmaya çalışmaktadır. Toplumumuz, geçmişte yaşananlardan dolayı enflasyon kavramından korkmaktadır. 1994 krizinde ülke enflasyonun en yüksek seviye çıktığı yıl olmuştur.

Günümüzde ise tekrardan enflasyon çok yüksek seviyelere gelmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı ise açıklama olarak enflasyon yerine büyümeyi seçtiklerini söylemiştir.

Enflasyon Nedir?

Enflasyon Nedir?; Enflasyon, para arzında bir artış veya fiyat seviyelerinde bir artış anlamına gelebilir. Enflasyon, bazı ölçütlere kıyasla fiyatlarda bir artış anlamına gelmektedir.

Para arzı arttırılmışsa, bu genellikle daha yüksek fiyat seviyelerinde kendini gösterecektir- bu sadece bir zaman meselesidir. enflasyonun finans piyasalarında kullanılan standart enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülmektedir.  Çekirdek TÜFE, gıda ve enerjiyi formüllerinden hariç tutan bir hesaplama olmaktadır.

Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), Türk ekonomisinin toplam toplam çıktısını temsil eder. Brüt GSYİH bir önceki yıla göre %6 daha yüksek olarak hesaplansa, ancak aynı dönemde enflasyon %2 olarak ölçülseydi, GSYİH büyümesi %4 olarak veya dönem boyunca net büyüme olarak rapor edilir.

Enflasyon Nedir?Pin
Enflasyon Nedir?

Enflasyon ve GSYİH Arasındaki İlişki

GSYİH düşüyorsa veya sadece sabit kalıyorsa, çoğu şirket karlarını artıramayacak (hisse senedi performansının birincil itici gücüdür). Bununla birlikte, çok fazla GSYİH büyümesi de tehlikelidir, çünkü büyük olasılıkla enflasyonda bir artışla gelecektir, bu da paranın (ve gelecekteki şirket karlarını) daha az değerli hale getirerek borsa kazançlarını aşındırır. Konuyla ilgili olarak hangi şirket türlerinin olduğunu öğrenmek için “Şirket Türleri Nelerdir? – Ne İşe Yarar?” içeriğini okuyabilirsiniz.

Bugün çoğu ekonomist, yılda %2,5 ila %3,5 GSYİH büyümesinin, ekonomimizin olumsuz yan etkilere neden olmadan güvenle sürdürebileceği en yüksek oran olduğu konusunda hemfikirdir.

Araştırmalar, son 20 yılda %2,5’in üzerindeki yıllık GSYİH büyümesinin, %2,5’in üzerindeki her yüzde noktası için işsizlikte %0,5’lik bir düşüşe neden olduğunu göstermiştir.

Mal ve hizmetlere yönelik toplam talep, arzdan daha hızlı artacak ve fiyatların yükselmesine neden olacaktır.

Şirketler, sıkı işgücü piyasasının bir sonucu olarak ücretlerini yükseltmek zorunda kalacaklar. Şirket karı maksimize etmeye çalıştığı için bu artış genellikle tüketicilere daha yüksek fiyatlar şeklinde yansıtılır.

Zamanla, GSYİH’deki büyüme enflasyona neden olur. Enflasyon, kontrol edilmezse, hiperenflasyona dönüşme riskini taşır. Ayrıca, enflasyonun etkileri doğrusal değildir. Diğer bir deyişle, %10’luk enflasyon, %5’lik enflasyonun iki katından çok daha fazla zararlıdır.

ABD’de, uzun bir yüksek enflasyon dönemini bulmak için yalnızca yaklaşık 30 yıl geriye gitmeniz yeterlidir; bu, yalnızca acı verici bir yüksek işsizlik döneminden geçerek ve potansiyel kapasite boşta kaldığı için üretim kaybıyla giderildi. Benzer bir şekilde 1994 ve 2001 krizinde de benzer çözüm yöntemleriyle enflasyon düzelmiştir.

Enflasyon SonuçlarıPin
Enflasyon Sonuçları

Hangi Enflasyon Seviyesi Çok Fazla?

Gelişmiş ekonomilerin %0 enflasyonu, yani fiyatları sabit tutmayı hedeflemesi gerektiğini düşünen ekonomistler de bulunmaktadır. Ancak genel fikir birliği, biraz enflasyonun aslında iyi bir şey olduğudur.

Bu argümanın enflasyon lehine en büyük nedeni ücret meselesidir. Sağlıklı bir ekonomide, piyasa güçleri zaman zaman şirketlerin reel ücretleri veya enflasyon sonrası ücretleri düşürmesini gerektirecektir.

Teorik bir dünyada, enflasyonun %4 olduğu bir yılda %2’lik bir ücret artışı, sıfır enflasyon dönemlerindeki %2’lik ücret indirimi ile aynı net etkiye sahiptir. Ancak gerçek dünyada, nominal (fiili dolar) ücret kesintileri nadiren gerçekleşir, çünkü işçiler herhangi bir zamanda ücret kesintilerini kabul etmeyi reddetme eğilimindedir. Yılda yaklaşık %1 ila %2 gibi küçük bir enflasyon miktarının ekonomiye zarar vermekten daha faydalı olduğu konusunda hemfikirdir.

Türkiye ekonomisi 2018 yılında Başkan Trump ile başlayan çalkantılı süreci pandemi ve Rusya-Ukrayna takip etmiştir. Ülkemiz, dışa bağımlı bir ülke olmasından dolayı döviz kurunun yükselmesi, birçok enerji ve girdi mallarının maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur.

Yorum yapın