Emtia Nedir?

Emtia Nedir?;, ticarete konu olan altın, gümüş, petrol, doğalgaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi tüm emtialara verilen isimdir. Bu malların alınıp satıldığı piyasaya Ticaret Borsası denir. Genellikle C harfi ile gösterilir. Bu eşyalar hayatımızı kolaylaştırmak, kısaltmak, iyileştirmek için kullandığımız eşyalardır.

Emtialar, tek veya hatta birincil değişim kaynağı olarak ve ayrıca ekonomik faaliyetin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak, ticari işlemler açısından taşıdığı önem nedeniyle emtiaların piyasa fiyatları çok değişken olabilir.

Piyasalardaki emtialar, çoğunlukla maddi mallar için başlıca veya tek değişim aracı ve fiziksel değer ölçüsü olarak kullanılan bir mal sınıfını ifade eder. Emtialar da nispeten homojendir (az ya da çok tekdüze nitelikte) ve somut ve duyusal nesnelerdir. Mineraller, tarımsal ürünler (hayvancılık dâhil) ve enerji kaynakları gibi doğal olarak oluşan nesnelerin yanı sıra değerli emtialar, mücevherler veya mobilya gibi mamul mallar gibi insan yapımı nesneleri içerir.

Ayrıca Okuyun: “Forex Nedir? | Forex İndikatör

Popüler kullanımda, emtia kelimesi genellikle faydacı işlevleri yerine getiren veya güzellikleri için değer verilen mallardan (yani değerli emtialar) ziyade bir piyasada alınıp satılan malları ifade eder.

Bir para sahibinin bakış açısından, emtiaların değer veya kalite açısından homojen olmadığını belirtmek önemlidir. Bir emtiayı diğerinden ayıran şey, insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama derecesidir.

Uygulamada, farklı mallar farklı zamanlarda ve farklı yerlerde para olarak kullanıldığından, bir malın diğerinden daha değerli olacağı zamanlar olacaktır. Bununla birlikte, tüm emtiaların birbirine göre bir değeri vardır. Başka bir deyişle, hepsinin piyasadaki kendi değerlerine eşit bir toplam değeri vardır.

Emtia Nedir?Pin
Emtia Nedir?

1. Ekonomik Anlamda Emtia Nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, bir emtia, diğer mal veya hizmetlerle doğrudan değiş tokuş edilebilen bir nesnedir.

En dikkat çekici ve yaygın olarak kullanılanlar: altın, gümüş, kömür, buğday, platin vb. Bunlar mevcut ekonomimizin temel yapı taşlarıdır. Aslında modern para sistemi (yani dolaşımdaki para) köklerini büyük ölçüde bu değerli emtialardan alır (Altın Standart).

2. Diğer Mal ve Hizmetlerle Nasıl bir İlişkisi Var?

Paranın değişim aracı olarak kullanılmasına dayalı bir ekonomide alınıp satılabilen diğer tüm mal ve hizmetleri ifade eder.

3. Hangi Yönlerden Diğer Mallara Benzer?

Temel yapısı itibariyle diğer mallara benzer – ancak her yönden değil. Bu nedenle, bir değişim ve değer saklama aracı olarak kullanılabilirken, diğer mallara homojen değildir. Bir emtiayı diğerinden ayıran şey, insan ihtiyaçlarını karşılama ve belirli emtiaları isteme derecesidir. Fiyat açısından memnuniyet derecesi, bir emtianın değeridir.

4. Diğer Mallardan Farkı Nedir?

Emtialar, kolayca paraya dönüştürülebildikleri ve bunun tersi de geçerli olduğu sürece benzersizdir. Bir emtia satıldığında, genellikle sahibine, karşılığında diğer emtiaları satın almak için kullanılabilecek nakit kazanır. Bu paraya çevrilebilir olma özelliği, emtiaları piyasadaki diğer mallardan farklı kılar.

5. Emtia Talebini ve Arzını Hangi Faktörler Belirler?

Bir emtiaya olan talep, onun kullanışlılığına, bir biriminin maliyetine, insanların onu alıp satmaya istekli olup olmadığına ve ne kadar hazır olduğuna bağlıdır. Bir malın arzı, piyasada ne kadar mal olduğuna, bunların arz edildiği fiyatlara ve üretim maliyetlerine bağlıdır. Bu nedenle, genel olarak, tüm mallara olan talep, insanların ihtiyaç ve isteklerinden kaynaklanan talep ve arz faktörleri ile açıklanmaktadır.

6. Para ve emtia arasındaki ilişki Nedir, Para nedir, Rolleri nelerdir, Nasıl çalışır?

Para terimi, satın alma veya değişim için kolayca başka mallara dönüştürülebilen değeri tanımlamak için kullanılır. Genellikle C veya M ile gösterilir. Ekonomide para, paranın mal ve hizmet alıp satmak için kabul edilen bir değişim aracı haline geldiği koşulları ifade eder. Para ekonomik bir maldır, ancak bir değişim aracı, bir hesap birimi ve bir değer deposu olarak kullanılabilmesi bakımından diğerlerinden farklıdır.

Bir ekonomide paranın üç ana işlevi vardır;

    • Değer deposu – Zaman içinde serveti depolamak ve böylece ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak için kullanılabilecek paranın işlevini ifade eder. Para, bu işlevi enflasyona, deflasyona veya malların piyasada bulunabilirliğini etkileyen diğer ekonomik şoklara karşı bir tampon görevi görerek sağlar.
    • Değişim aracı – Paranın, mal ve hizmetlerin alım veya satımı karşılığında insanlar tarafından kabul edildiği işlevi ifade eder. Bu bakımdan para, piyasada bir emtia olarak kabul edildiğinde bir değişim aracı görevi görür.
    • Hesap birimi – Bir ekonomideki tüm mal ve hizmetlere değer vermek için ortak bir ölçü sağladığı paranın işlevini ifade eder. Bu, fiyatların mal veya hizmetlerin kendisinden ziyade nakit olarak belirlenmesiyle sağlanır. Hesap birimi yönü, piyasada bulunan farklı mal ve hizmet türlerinin karşılaştırılmasına yardımcı olur. Örneğin, elmaların her biri 1 dolara mal olabilirken, iki elma 2 dolar değerinde olabilir. Dolayısıyla para, bu tür fiyat karşılaştırmalarının yapılmasına olanak sağlamakta ve dolayısıyla ekonomik kararların alınmasını kolaylaştırmaktadır.

7. Bir Emtia ile Para Arasındaki Fark Nedir?

Para birçok farklı biçimde gelir ve paranın metalarla ilgili olarak yerine getirdiği farklı işlevler vardır. Ancak temel ayrım, metaların paraya dönüştürülebilmesi, paranın ise emtiaya dönüştürülememesidir.

8. Altın Talebi Neye Göre Belirleniyor?

Altının hem emtia hem de para olarak rolünü yerine getirmesini sağlayan belirli özellikleri vardır. Kolayca nakde çevrilebilir, ancak tekrar altına çevrilemez. Gümüş, varlığının nadir olması nedeniyle altına yakın bir saniyedir, ancak işlemler için neredeyse o kadar yararlı değildir. Kolay kolay paraya çevrilemez. Ayrıca, altının uluslararası değeri, altın cinsinden fiyatlandırılan dünya para birimlerindeki değer tarafından belirlenir. Bu para birimlerinin değerine specie denir ve bu fiyat piyasa koşullarına göre dalgalanır. Spekülasyon, fiyatları giderek yükseltir ve düşürür ve bu nedenle, ortalama fiyatın, uluslararası bir para birimi olarak fiyatını belirleyen altın talebi tarafından belirlenmesi gerekir. Bu altın fiyatı genellikle Londra Altın Piyasası olarak bilinen yerleşik bir sistem tarafından belirlenir Londra Altın Fiyatları Sabitleme veya Sabitleme (LGP)

9. Altın ve Gümüş Arasındaki Fiyat Farkı Neden Vardır?

Altın ve gümüşün değeri, farklı özelliklere sahip oldukları için farklıdır. Altın, onu değerli kılan nadir bir metaldir. Aynı zamanda bir elementtir ve elektronik, mücevher ve tıp gibi bazı şeyler için faydalı olmasını sağlayan belirli bir atomik yapıya sahiptir. Gümüş, altından çok daha az nadirdir, ancak fotoğrafçılık ve yapay aydınlatma gibi birçok endüstriyel uygulamada önemli bir rol oynamaktadır. Altın tarihsel olarak para olarak kullanılmış, gümüş ise bu kadar yaygın olarak kullanılmamıştır. Tarihsel olarak, insanlar, her iki metal de piyasada benzer miktarlarda fiyatlandırıldığında bile, gümüş için ödemeye istekli olduklarından daha fazlasını altın için ödemeye istekliydiler.

10. Altının Eritilip Piyasaya Satıldığı Doğru mu? Piyasa nasıl?

Altın piyasaya fiziki olarak satılmaz. Ons başına yaklaşık 1032.9 $ değerindedir. Altın fiyatı günlük olarak dalgalanır ve oldukça değişken olabilir. Herhangi bir günde altının fiyatı arz, talep, faiz oranları, enflasyon oranları, jeopolitik olaylar, döviz kurları gibi birçok ekonomik faktöre ve dünyanın farklı yerlerindeki faiz oranlarını ve genel ekonomik koşulları etkileyen diğer faktörlere bağlıdır. Altın alıcıları, metali kişisel veya yatırım amaçlı kullanmaktan başka bir şeyle ilgilenmezler.

12. Külçe Nedir? Nasıl Değerlenir? Madeni Paralardan Daha mı Değerli?

Külçe, belirli incelikteki çubuklar veya külçeler halinde rafine edilmiş altın ve gümüşü tanımlamak için kullanılan bir yatırım terimidir. Her özel inceliğin farklı bir ağırlığı ve/veya saflığının yanı sıra ihraççı ve ilgili hükümeti tarafından kendisine atanan benzersiz bir seri numarası vardır.

Yorum yapın