DGS 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2024 – Net Bilgiler

DGS 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2024 konusu DGS ile 4 yıllık bir fakülteye geçiş yapan öğrenciler için çok önemlidir. Çünkü bazı okullar DGS ile gelen öğrencilerin öğrenim sürelerini uzattığı gibi bazı okullar ise 3 sınıftan başlamalarına imkân vermektedir.

Bu noktada öğrencilerin akıllı tercih yapabilmeleri için rehber niteliğinde bir içerik hazırlayarak DGS 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler konusunu branş ve üniversite dağılımında ele aldık. Ayrıca içeriğimize geçmeden önce Havacılık Yönetimi Maaş konusuna bakabilir ve bölümden mezun olarak havacılık sektöründe çalışabilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir?

ÖSYM’nin her yıl 1 kere düzenlediği ve uyguladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim içerisinde ön lisans programdan (2 yıllık bölümler) mezun olarak ilgili 4 yıllık fakültelere geçiş yapmak için girdiği 50 Türkçe ve 50 Matematik olmak üzere toplam 100 soruyu 135 dakika içerisinde yaptıkları bir sınavdır.

DGS her yıl ÖSYM tarafından sözel ve sayısal branşlardan öğrencileri teste tabii tutarak 4 yıllık fakültelere geçişine imkân tanıyan bir öğrenci yerleştirme sistemidir. Her yıl Temmuz veya Ağustos ayları içerisinde sınav tarihi ÖSYM tarafından duyurularak belirli kontenjanlar dahilinde ilgili bölümlere yerleştirme yapılır. DGS öğrencilerinin kontenjanları, TYT ve AYT sınavına girip tercih yapanlarla aynı değildir ve sınırlıdır.

DGS Matematik Soru Dağılımı

2022 yılında güncellenen DGS ile soru sayısı toplamda 120 sorudan 100 soruya düşürülmüştür ve sınav süresi 180 dakikadan 135 dakikaya indirilmiştir. Bu kapsamda soru dağılımlarında ve konularında da değişimler yapılmıştır. Sayısal branşlara geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ağırlıklı olarak Türkçeden ziyade Matematik bölümünü daha iyi tamamlamaları gerekmektedir.

DGS Sayısal Dersler

 • Sayısal mantık
 • Geometri
 • Matematik (MAT-1)

Genel çerçevede sayısal dersleri ağırlıklı olarak MAT-1 konularını kapsamakla birlikte TYT sınavından gerek konu kapsamı gerekse de içerik olarak daha kolaydır.

DGS Türkçe Soru Dağılımı

Değişen soru sayısıyla birlikte önemi biraz daha azalan Türkçe branşı, rekabetçi sınav ortamında fark yaratabilmek ve sözel branşlara geçiş yapabilmek için hâlâ gereklidir. Bu noktada örneğin adalet bölüm mezunları hukuk bölümüne tamamlayabilmek için sözel branşından da iyi bir net çıkarmak zorundadır.

DGS Sözel Dersler

 • Sözel mantık
 • Türkçe

Türkçe dersinin soruları yeni sınav sistemine uygun olarak okuduğunu anlama ve analitik düşünmeye yönelik hazırlanmaktadır. Dolayısıyla sınav soruları uzun olduğu gibi algılanabilmesi için öğrencinin belirli bir okuma kapasitesine erişmiş olması beklenmektedir.

DGS’ye Kimler Girebilir? – Kimler Başvuramaz?

DGS, Meslek Yüksekokul ve Açık Öğretim programlarından mezun olan veya mezun olabilecek duruma gelen tüm öğrencileri kapsar ve tercih yapma hakkı tanır. Öğrenci mezun olamadığı takdirde girdiği sınav puanını, mezuniyeti sonrasında kullanabilir veya mezun olabilecek durumdayken tercih yapabilir ve yerleşene kadar mezun olacağı için yerleşme hakkına sahiptir.

Ayrıca kendini denemek amacıyla henüz 1. sınıf Meslek Yüksekokulu veya Açık Öğretim öğrencileri de sınava girebilir mezun durumunda olmayacağı için tercih yapamaz. Bununla birlikte mezun olan öğrencinin ilgili tercihin gelmesi ve yerleşmekten vazgeçmesi halinde yeni bir DGS’de tercih yaparken puanı kırılacaktır. Ön Lisans (2 yıllık) herhangi bir bölüm okumayan bir öğrenci tercih yapamadığı gibi DGS’ye de giremez veya başvuru yapamaz.

Her iki yıllık bölümün DGS sınavı olmayabilir örneğin Peramedik bölümünün yoktur. Paramedik özel üniversite fiyatları içeriğimize bakarak genel bilgi sahibi olabilirsiniz.

DGS ile Kaçıncı Sınıftan Başlanıyor?

ÖSYM tarafından yapılan ve yönetilen DGS, üniversite ve ilan edilen DGS kontenjanı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Dolayısıyla her üniversite kendi kontenjanını kendisi ayarladığı gibi DGS ile gelen öğrencilerin kaçıncı sınıftan başlayacağını ve hangi dersleri almak zorunda olduğunu yine üniversite belirlemektedir. Üniversitelerin eğitim müfredatı ve programı açısından bağlı olduğu veya müfredatı çektiği üniversiteye bağlı olarak DGS öğrencilerinin de sınıfı belirli olmaktadır.

Hal böyle olunca, her üniversite, DGS ile gelen öğrencileri 3. sınıftan başlatmayabilmektedir: bazıları direkt olarak 1. sınıf öğrencisi olarak kabul ederken bazıları ise direkt olarak 3. sınıfa geçmiş olarak kabul etmektedir. Bu noktada mezun olunan bölüm ile ilgili geçiş yapılmak istenen bölümün uyumluluğu da çok büyük etken olduğu gibi ders içeriklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği hatırlanmalıdır.

DGS 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

Ön Lisans bölümünden mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan öğrenciler sıklıkla 3. sınıftan devam edebileceği üniversiteleri araştırmaktadır ve öğrenim süresini uzatmak istememektedir. Üniversiteler bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yapmadığı için her Ön Lisans bölüm mezunları veya öğrencileri, öğrenim sürelerini kendileri bulma zorunda kalmaktadır.

Bu noktada, Adalet, FTR, İlahiyat, Özel eğitim, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat ve Makina Mühendisliği, Mimarlık ve daha pek çok ön lisans bölümü için rehber niteliğinde hazır bir klavuz hazırladık. Ayrıca içeriğimize geçmeden önce havacılık alanına ilgi duyuyorsanız Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Maaşı konusuna da bakabilirsiniz.

Akıllı bir tercih yaparak öğrenim süresini uzatmamak için DGS 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler listesinde yer alan üniversiteleri inceleyebilirsiniz.

DGS 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler Özel Eğitim

Özel eğitim bölümü, 2016 yılında zihin engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği ve görme engelliler öğretmenliği bölümlerinin birleştirilmiş halidir ve yılı bölümlerin tamamı artık üniversite bazında da Özel Eğitim adıyla yer almaktadır. Bu bölüme tamamlayabilmek için ilgili ön lisans bölümlerinden mezun olmak gereklidir.

Özel Eğitime Tamamlanan Bölümler

 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
 • Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Odyometri
 • Okul Öncesi Eğitimi

Yukarıda adı geçen bölümlerden mezun olan öğrenciler sözel puan sınıfında özel eğitim bölümüne geçiş yapabilmektedir. Ancak her üniversite, öğrenciyi direkt olarak 3. sınıftan başlatmayabilir: dolayısıyla bu üniversitelerin incelenmesi gereklidir.

DGS 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler Özel Eğitim

 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi

DGS Mimarlık 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

Mimarlık bölümü özellikle proje ödevlerinin zorunlu olması ve bağlı derslerinin bulunmasıyla birlikte en zor branşların başında gelmektedir. Çünkü DGS ile tamamlandığında projelerin eksik gelmesi veya yapılan projelerin kabul edilmemesi nedenleriyle öğrencilerin 3. sınıftan başlaması zor olmaktadır. Ancak bazı üniversiteler bu konuda kolaylık sağlayarak dönem kaybının yaşanmasına engel olmaktadır.

Mimarlığa Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

 • İnşaat Teknikerliği
 • İnşaat Teknolojisi
 • Yapı Ressamlığı
 • Mimari Dekoratif Sanatlar
 • Mimarlık Teknolojisi
 • Mimari Restorasyon
 • Bina Koruma ve Yenileme
 • Dekor Tasarımı
 • Doğal Taş Dekorasyonu
 • Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
 • Eser Koruma
 • İç Mekan Koruma ve Yenileme
 • İç Mekan Tasarımı
 • Mermer Teknolojisi
 • Mermercilik
 • Restorasyon
 • Restorasyon ve Konservasyon

Bununla birlikte Mimari Restorasyon bölüm mezunlarının pek çok üniversitede dönem kaybı yaşamadan diğer ön lisans bölümlerine nazaran daha kolay 3 sınıftan başladığı da bilinmektedir.

DGS Mimarlık 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

 • Toros Üniversitesi (Bahçelievler Kampüsü)
 • Karabük Üniversitesi
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Amasya Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi

DGS Hemşirelik 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

Hemşirelik bölümüne geçen öğrenciler, aldıkları derslerin içerikleri doğrultusunda muafiyet alabilmektedir. Her dersin, ders içeriği ve kapsamı bulunmaktadır: ders içerikleri ve kapsamları, üniversite tarafından uygun görüldüğü takdirde öğrencinin 3. sınıftan başlamasına izin verilmektedir.

2 Yıllık Hemşireliğe Tamamlanan Bölümler

 • Hidroterapi
 • İlk ve Acil Yardım
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • Laboratuvar
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Medikal Bakım Yardımcılığı
 • Paramedik
 • Patoloji Laboratuvar
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
 • Perfüzyon
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Radyoterapi
 • Radyoloji
 • Sağlık Laboratuvarı
 • Sağlık Memurluğu
 • Sağlık Teknikerliği
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
 • Tıbbi Laboratuvar
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Toplum Sağlığı
 • Yaşlı Bakım Hizmetleri
 • Yaşlı Bakımı
 • Yaşlı Hizmetleri Bakımı

Listemizde yer alan ilgili ön lisans bölümlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, aşağıda yer alan üniversitelerde 3 sınıftan başlayabilir.

Hemşirelik DGS 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

 • Karatekin Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi

DGS İlahiyat 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

İlahiyat bölümü özellikle son 10 yıl içerisinde en fazla geçiş yapılan bölüm olmakla birlikte en fazla ataması yapılan öğretmenlik bölümlerinin de başında gelmektedir. Hal böyle olunca, ilahiyat bölümüne rağbet oldukça fazladır.

İlahiyat DGS Geçiş Bölümleri

 • İlahiyat
 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Arapça Öğretmenliği
 • Fars Dili ve Edebiyatı
 • İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı
 • İslami İlimler

Yukarıdaki ön lisans bölümlerinden mezun olan öğrenciler, 3 sınıftan başlayarak öğrenim süresini uzatmamak için ilgili üniversitelerin kılavuzlarını inceleyebilir.

DGS İlahiyat 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

 • Karabük Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi
 • Bingöl Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Erzincan Üniversitesi
 • Kafkas Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi  

DGS Bilgisayar Mühendisliği 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, teknoloji çağını yaşamamız ve tüm ihtiyaçların internet ortamında çözülmesiyle birlikte oldukça rağbet görmeye başlamıştır. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte bilgisayar ve parçalarının önemi daha iyi anlaşılmıştır ve yazılımsal gereksinimlere ihtiyaç artmıştır. Bu bağlamda pek çok öğrenci gerek 4 yıllık gerekse de 2 yıllık olmak üzere ilgili bölümü yazarak uzmanlığını almaya gayret göstermektedir.

Bilgisayar Mühendisliğine Geçiş Yapan Bölümler

 • Bilgi Güvenliği Teknolojisi
 • Bilgi Teknolojiler
 • Bilgisayar
 • Bilgisayar Donanımı
 • Bilgisayar Operatörlüğü
 • Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Bilgisayar Programcılığı(İnternet)
 • Bilgisayar Programlama
 • Bilgisayar Teknolojisi
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
 • Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
 • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 • Bilişim ve İletişim Teknolojisi
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar
 • Mobil Teknolojileri
 • Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojiler
 • İnternet ve Ağ Teknolojileri
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
 • Web Teknolojileri ve Programlama

Yukarıda yer alan bölümler arasında 3. sınıftan başlamak için en avantajlı program, Bilgisayar Programcılığı olarak öne çıkmaktadır.

DGS Bilgisayar Mühendisliği 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

 • Karabük Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi 
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi

DGS Hukuk 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

Hukuk bölümünü okumak isteyen öğrenciler aynı zamanda ön lisans programlarından da geçiş yaparak hayalini kurduğu üniversiteye geçiş yapmaktadır. Özellikle DGS sınavında istenen netlerle birlikte geçişi en zor bölümlerin başında gelen hukuk bölümleri, sınavda iyi bir puan elde eden öğrencileri 3. sınıftan başlatmayarak öğrenim sürelerini de uzatabilmektedir.

Hukuk bölümüne geçiş yapmak için öncelikle Adalet MYO, Adalet AÖF veya Adalet meslek yüksek okullarından mezun olmak ve Eşit Ağırlık (EA) puan türünden yüksek bir puan almak gereklidir. Genellikle devlet üniversiteleri için 40 Türkçe 40 Matematik neti ile geçiş yapılsa da dönemsel olarak değişiklikler görülebilmektedir.

DGS Hukuk 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

 • Okan Üniversitesi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • Yakın Doğu Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Ufuk Üniversitesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi

DGS FTR 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) bölümü engelli veya özürlü (özel) bireylerin fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmek ve becerilerini daha iyi kullanabilmek için eğitim veya tedavi veren özel bir branştır.

FTR’ye Geçiş Yapan Bölümler

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

DGS FTR 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler

 • Hacettepe Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
 • Toros Üniversitesi
 • Haliç Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Biruni Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Sanko Üniversitesi

DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, hücreleri oluşturan moleküllerin, canlıların davranışlarına etkisini araştırır ve sonuçlarını ortaya koyar. Bu bağlamda laboratuvar alet ve ekipmanlarını kurmak, bakımını yapmak ve çalıştırmakla sorumlu olan bu branş aynı zamanda deneylerin süreçlerini takip etmektedir. Test sonuçlarını kayıt altına alarak kan, yiyecek ve içecek gibi çeşitli organik maddelerin analizlerini yapar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Geçiş Yapabilen Bölümler

 • Biyokimya Teknikerliği
 • Biyokimya

DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3.Sınıftan Başlatan Üniversiteler

 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Yakın Doğu Üniversitesi
 • Kıbrıs Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Muş Alparslan Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İçeriğimizde 2022 yılı verilerini araştırarak 2023 yılında ön lisans bölümlerinin 4 yıllık fakültelere dönem kaybı yaşamadan hangi üniversitelerde okuyabileceklerini detaylı bir şekilde aktardık.

Ayrıca aşağıdaki bağlantılarımızdan;

Sonuç olarak, DGS 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler listesini sizlerle paylaştık.

Can Göktürk

Beyaz Finans, SEO-LSI kurallarına bağlı olarak özgün, kullanıcı odaklı ve arama motorlarına uygun şekilde profesyonel içerik üretir. İçerik yazdırmak ve üst sıralarda yer almak için bizlere ulaşarak ekibimizden destek alabilirsiniz. Ayrıca reklam ve iletişim bölümüne göz atarak Beyaz Finans ile iş birliği projesinde yer alabilirsiniz. E-Mail: global.beyazfinans@gmail.com

“DGS 3 Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2024 – Net Bilgiler” üzerine 4 yorum

 1. Benim bu sene son senem lojistik önlisans mezunu olarak hangi üniversitelerde 3.siniftan başlatılıyor bilgi verirseniz çok iyi olur

  Yanıtla
 2. pazarlama önlisanstan reklamcılık veya yeni medya ve iletişim bölümüne geçmeyi düşünüyorum. sanırım vakıf üniversiteleri baştan başlatıyor en azından 3.sınıftan başlayıp alttan ders alsaydık ya. bilgisi olan lütfen yazsın.

  Yanıtla
Yorum yapın

1