Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirket Ne İşe Yarar?

 Anonim Şirket Nedir?; Anonim Şirket, sermayesi belirli, ortaklar arasında paylara bölünmüş ve unvanı bulunan bir şirket türüdür, kısaltması ise A.Ş’dir.

Şirket kurmayı planlayan kişilerin merak ettiği sorulardan biri de “Anonim şirket nedir?” sorusudur. Anonim şirket, Limited şirketten sonra en fazla tercih edilen şirket türlerinden biridir. Şirket türlerinin ne olduğunu ve nasıl kurulduğunu öğrenmek için “Şirket Türleri Nelerdir? – Ne İşe Yarar?” içeriğini okuyabilirsiniz.

Anonim şirketler, kanunen yasal olan ekonomik ve ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için kurulan şirketlerdir. Bu şirketin kurulabilmesi için en az 50.000 Türk Lirası sermaye gereklidir. Anonim şirketlerinin kuruluşu esnasında bankalar, bu paranın belirli bir kısmını bloke etmektedir. Kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra bu bloke kaldırılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu‘na göre Anonim şirketin kurulabilmesi için bir veya birden fazla kişi gereklidir. Bu kişiler gerçek veya tüzel kişiler olmalıdır. Şirketin ortak sayısı için belirli bir sınır yoktur. Fakat, ortak sayısının 500 kişiyi geçmesi halinde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlemelere tabi olur.

Anonim şirket kurmak için yapılması gereken bazı işlemler vardır. Bu işlemler, ticaret için kullanılacak unvanın belirlenmesi, noter tasdikli imzaların alınması, taahhütnamenin hazırlanması, kuruluş dilekçe formunun hazırlanıp ticaret sicili memurluğuna teslim edilmesi, ticaret odalarına veya sanayi odalarına kayıt yaptırılması ve ticaret unvanının tescil edildiğine dair ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasıdır.

Anonim Şirket NedirPin
Anonim Şirket Nedir

Anonim Şirket Ne Demek?

Anonim Şirket Ne Demek?; anonim olarak kurulan bir şirket, belirli sermayesi bulunan ve ortak paylara bölünen, borçlardan dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu tutulan ifadesi ile tanımlanır, şirketin kuruluş amacı, ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesini sağlamaktır.

Burada önemli olan konu ise bu şirketlerin yasal olması gerektiğidir. Bir veya daha fazla kişi, anonim şirketi kurmak istediğinde en az 50.000 TL sermayeye sahip olmalıdır. Üzerinde haciz veya tedbir kararı bulunmayan, nakit olarak değerlendirilip devredilebilir, sanal ortamlarda kullanılabilen mal varlıkları, sermaye olarak kullanılabilir. Fakat, hizmet edimleri, emek, itibar veya vadesi gelmeyen alacaklar sermaye olarak kullanılmamaktadır.

İlgili içerik: “Limited Şirket Nedir? – Ne İşe Yarar? – Açılmalı Mıdır?

Anonim şirketlerinin yönetimi ise, yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Sözleşmeyle atanan veya genel kurul tarafından seçilen kişi veya kişiler yönetim kurulunda yer alabilir. Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl görevlerini yapmaktadır. Bununla ilgili kesin bir hüküm bulunmadığı takdirde aynı kişiler yeniden seçilme hakkına sahiptir.

Anonim şirketlerinin yönetiminde bazı ilkeler bulunur.

Anonim Şirket İlkeleri Nelerdir?;

 • Çoğunluk ilkesi,
 • Mal varlığının korunması ilkesi,
 • Teknik kadrolarca dışarıdan yönetme ilkesi,
 • Kuruluş,
 • İşleyiş,
 • Devletin ilgilenme yetkisi,
 • Sona erme ilkesi

Anonim Şirket Özellikleri | Anonim Şirket Yapısı

Anonim şirket nedir sorusunun tam olarak anlaşılabilmesi için özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu yazıda kendi şirketini kurmak isteyen kişi veya kişilerin anonim şirketi hakkında merak ettiklerini yanıtlayacağız.

İlgili içerik: “Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Anonim şirketi kurmak isteyen kişilerin belirli kurallara uymaları gerekir, kurallar, Anonim Şirket Yapısı ve işleyişinin daha detaylı bir şekilde anlaşılması için önemlidir.

Anonim Şirket Özellikleri nelerdir?;

 • Anonim şirketi kanun tarafından kurulmasında bir sakınca görülmeyen, iktisadi ve ticari konuların gerçekleşmesi amacıyla kurulur. Yapılan sözleşmelerde şirketin kuruluş amacının kesin ve açık bir şekilde belirlenmesi gerekir.
 • Şirket için tercih edilen unvan, ticaret sicilinde tescil edilmelidir.
 • Anonim şirketlerin tercih ettiği unvan, yapılacak iş ile doğrudan ilgili olmalıdır.
 • Tek bir kişi kendi anonim şirketini kurabilmektedir.
 • Anonim şirketlerinin kurulabilmesi için gereken sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye sistemini esas alan ve halka açık olmayan anonim şirketler ise minimum 100.000 Türk Lirası sermayeye sahip olmalıdır.
 • Anonim şirketinin devredilmesi oldukça kolaydır. Menkul kıymet olarak kişilere devredilebilir.
 • Anonim şirketler, kurumlar vergisine tabidir.
 • Anonim şirketler ana sermayesinin üzerinde borçlanamaz.
Yorum yapın